Ny tjänst ska öka biverkningsrapporteringen

Ny tjänst ska öka biverkningsrapporteringen

Hälso- och sjukvårdens rapportering av biverkningar kopplas i ett pilotförsök ihop med journalsystemet.

15 maj 2018, kl 13:44
0

Annons

Region Uppsala är först i landet med att under en pilotperiod testa den framtida nationella tjänsten för biverkningsrapportering från vården, som Läkemedelsvärlden.se tidigare rapporterat om. Tjänsten har utvecklats av Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och företaget Inera.

– Eftersom tjänsten kopplar till sjukvårdens journalsystem förenklar den hälso- och sjukvårdens biverkningsrapportering. Detta hoppas vi ska innebära bättre kvalitet och ett ökat antal biverkningsrapporteringar från sjukvården, säger Ebba Hallberg, Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

I dag får Läkemedelsverket cirka 7 000 biverkningsrapporter per år från hälso- och sjukvården. En väl fungerande rapportering är viktig för att kontinuerligt övervaka säkerheten hos godkända läkemedel i klinisk användning.

Efter pilotperioden kommer samtliga regioner och landsting att få möjlighet att ansluta sig till tjänsten. Det nationella införandet beräknas starta i början av 2019.