Hem Taggar Ivo

Tag: Ivo

Apotekare kritiseras för felaktig receptexpediering

Ivo riktar kritik mot en apotekare som använde inlogg- ningskort på ett otillåtet sätt vid receptexpediering.
1 apr 2019, kl 05:58

Fel recept expedierades – patient fick för låg dos

Äldre recept som hänger kvar i systemet är en säkerhetsrisk, påpekar ett apotek som granskats av Ivo.
22 mar 2019, kl 06:30

Farmaceut dömd för receptförfalskning

En farmaceut som avsiktligt förfalskade recept har fått en villkorlig dom och dagsböter för urkundsförfalskning.
19 feb 2019, kl 10:20

Patient fick för mycket lokalbedövning

En patient som opererades för hemorrojder hamnade på intensiven efter att ha fått för mycket lokalbedövning.
14 dec 2018, kl 08:57

Nyfödd fick för låg dos av antibiotika

Den felaktiga läkemedelsbehandlingen upptäcktes först när det svårt sjuka barnet blev ännu sämre.
11 dec 2018, kl 06:01

Barn fick för hög dos när recept ändrades

Flera misstag i receptprocessen ledde fram till att ett barn med urinvägsinfektion fick för hög dos antibiotika.
26 nov 2018, kl 13:30

Patient fick annan kunds läkemedel på apotek

En patient hamnade på sjukhus efter att ha fått en annan patients dosmediciner på apoteket.
12 nov 2018, kl 06:01

Nätläkares felbedömning fördröjde behandling

Behandlingen av blodproppar i lungorna fördröjdes av nätläkarens råd om att inte söka akutvård.
26 okt 2018, kl 10:29

Stressad läkare gav tio gånger för hög dos

En läkare gav i slutet av ett 15 timmar långt arbetspass av misstag en patient en tio gånger för hög läkemedelsdos.
22 okt 2018, kl 06:05

Apotek lämnade ut fel injektionsläkemedel

I stället för neuroleptika fick en kund ett immun-
supressivt läkemedel efter förväxling på apotek.
21 aug 2018, kl 15:03

Patient blev utan Trombyl – drabbades av stroke

Vårdcentralen missade att förnya receptet på det blodförtunnande läkemedlet.
20 sep 2017, kl 06:00

Fick veckodos av läkemedel varje dag

En patient med kronisk reumatisk sjukdom fick veckodos av ett cellgiftspreparat varje dag i en vecka.
11 nov 2016, kl 09:00

Apotek expedierade abortläkemedel felaktigt

Läkaren fick inte förskriva abortläkemedlet, men gjorde det ändå och apoteket expedierade.
1
17 okt 2016, kl 16:27

Fick fel läkemedel vid kateterspolning

En svårt sjuk patient fick av misstag fel läkemedel vid spolning av central venkateter och avled senare.
19 sep 2016, kl 10:14

Fick för låg dos kortison vid cancerbehandling

Ett barn fick för låg dos kortison i samband med en cancerbehandling.
13 sep 2016, kl 08:39

Lungtransplanterad patient fick fel vaccin

En 17-årig lungtransplanterad patient gavs av misstag levande försvagat influensavaccin istället för avdödat vaccin.
8 sep 2016, kl 08:00