Hem Taggar Hjärtinfarkt

Tag: Hjärtinfarkt

Upptäckt kan leda till ny behandling av hjärtinfarkt

Ett kroppseget protein har visat sig kunna reparera skador på kärlväggen och minska risken för hjärtinfarkt.
2 mar 2021, kl 10:09

Giktmedel minskade risken att dö i hjärt-kärlsjukdom

Ett äldre läkemedel som används mot gikt förebygger hjärtdöd hos hjärt-kärlsjuka personer, visar ny forskning.
2 sep 2020, kl 15:00

Tveksam effekt med betablockerare

Patienter som haft hjärtinfarkt utan efterföljande hjärtsvikt behandlas ofta med betablockerare i onödan, enligt en ny studie från universitetet i Leeds.
30 maj 2017, kl 11:32

TKI-hämmare kopplad till risk för hjärtinfarkt

Patienter med kronisk myeloisk leukemi som behandlas med TKI-hämmare löper högre risk för att drabbas av hjärtinfarkt, visar ny studie.
13 jun 2016, kl 23:00

Hjärtinfarkt efter utebliven receptförnyelse

En patient som inte fick förnyat recept blev utan sin hjärtmedicin i ett dygn och drabbades sedan av en hjärtinfarkt, enligt en anmälan.
1
2 maj 2016, kl 07:30

FDA godkänner Brilinta för långvarig användning

Nu godkänns Astrazenecas blodförtunnande läkemedel Brilinta för långtidsanvändning av FDA.
4 sep 2015, kl 09:53

Mobilapp utvärderas i ny studie

Ny studie visar att hjärtinfarktpatienter, med en speciell applikation i sin mobiltelefon, i högre grad följde läkarens ordination och tog sin blodförtunnande medicin jämfört med andra utan patientstöd.
2 sep 2015, kl 08:36

PPI-preparat kopplat till hjärtinfarkt

Det går att se en association mellan magmediciner av typen protonpumpshämmare och hjärtinfarkt.
12 jun 2015, kl 11:21

Byte av blodförtunnare räddade liv

Svensk sjukvårds snabba införande av ny blodförtunnare som hjärtinfarktbehandling gav färre blödningar.
2
18 feb 2015, kl 11:27

Syntetiskt mRNA läker hjärtat

Med syntetiskt mRNA har forskarna fått hjärtat att återuppbyggas efter en infarkt.
10 sep 2013, kl 10:46

Bromsmedicin gav färre hjärtinfarkter

Behandling med kolinesterashämmare mot alzheimer visade sig ge lägre risk för hjärtinfarkt och ökad överlevnad.
1
10 jun 2013, kl 09:00

Mycket färre dör i hjärtinfarkt

Antalet som dör i akut hjärtinfarkt har under det senaste decenniet minskat med 36 procent i Sverige.
3 apr 2013, kl 10:20

Fondaparinux bra vid hjärtinfarkt

Tillägg av antitrobosmedlet fondaparinux är bra för patienter med hjärtinfarkt och ST-höjning. Det visar OASIS-6-studien som presenterades på den nyligen avslutade ACC-kongressen i Atlanta, USA.
15 mar 2006, kl 23:33

Stora skillnader i användning av läkemedel vid hjärtinfarkt

Det råder stora skillnader mellan svenska sjukhus när det gäller läkemedelsbehandling av hjärtinfarkt. Användningen av ACE-hämmare ligger på mellan 19 och 85 procent.
21 apr 2004, kl 13:51

Valsartan är inte bättre än kaptopril vid infarkt

Patienter som löper hög risk att drabbas av kardiovaskulära komplikationer efter hjärtinfarkt erhåller ingen extra nytta med valsartan jämfört med kaptopril.
14 nov 2003, kl 15:06