Byte av blodförtunnare räddade liv

Svensk sjukvårds snabba införande av ny blodförtunnare som hjärtinfarktbehandling gav färre blödningar.

18 feb 2015, kl 11:27
2

Annons

Karolina Szummer, foto privat.

Efter att svenska sjukhus ändrat behandlingen vid hjärtinfarkt minskade risken för allvarlig blödning med hälften. Resultatet kommer från en ny studie där svenska forskare har jämfört effekten av det nya blodförtunnande läkemedlet fondaparinux, Arixtra, mot den gamla behandlingen med lågmolekylärt heparin. De såg även att den nya behandlingen minskade sjukhusdödligheten bland patienterna från 4,0 procent till 2,7. Trots att behandling bara gavs under sjukhusvistelsen fanns en kvarstående skillnad mellan grupperna efter ett halvår.

Vid hjärtinfarkt vill man balansera behandlingen med blodförtunnare mellan att förebygga att fler proppar bildas med risken för att medicinerna orsakar allvarliga blödningar. För några år sedan visade den stora internationella Oasis-5 studien att fondaparinux gav färre blödningar och minskad dödlighet samtidigt som den hade proppförebyggande effekt.
 -Efter presentationen av denna studie och efterföljande förändringar i internationella och nationella riktlinjer var sjukhus i Sverige snabba att införa den nya behandlingen, medan andra länder fortfarande inte gjort det i någon högre utsträckning. Detta har gett resultat för de svenska patienterna, säger studiens forskningsledare Karolina Szummer, hjärtläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och forskare vid Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

Studien bygger på det svenska kvalitetsregistret och inkluderade nästan 41 000 patienter. De svenska registren ger en unik möjlighet att följa effekterna när nya läkemedel införs och man går från studier till allmän behandling konstaterar forskarna.

Studien har publicerats i JAMA.

 

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Vilka preparat är det man byter ut? Är det Waran/Warfarin eller Trombyl?
    Lågmolekylärt heparin, vad är det?

  2. Jämförelsen är gjord med lågmolekylärt heparin
    som är en heparinpreparation av låg molekylvikt som används som antikoagulantia. Lågmolekylärt heparin blockerar endast koagulationsfaktor X samt trombin, men ger en mindre risk för blödning än heparin.