Hem Taggar Register

Tag: Register

RRCT kan vara framtiden för registerforskningen

Vi får ofta höra att svenska register är bra och kan användas till mycket. Frågan hur bra registren egentligen är togs upp av Mikael Åström, Registercentrum Syd.
9 nov 2015, kl 13:45

Brister i register försvårar adhd-medicineringen

Användningen av adhd-läkemedel har ökat kraftigt trots att långtidseffekterna av medicinerna är okända.
31 aug 2015, kl 14:25

Byte av blodförtunnare räddade liv

Svensk sjukvårds snabba införande av ny blodförtunnare som hjärtinfarktbehandling gav färre blödningar.
2
18 feb 2015, kl 11:27

Ska utvärdera registersatsning

Myndigheten för vårdanalys får i uppdrag att utvärdera satsningen på de nationella kvalitetsregistren.
21 okt 2013, kl 10:13

Vaccinationsregister till årsskiftet

Från och med 1 januari ska alla vaccinationer i det allmänna barnprogrammet rapporteras in till ett nationellt register.
1 okt 2012, kl 13:42

Nytt register för extemporeläkemedel

APL har lanserat ett nytt register för extemporeläkemedel. Registret har tagits fram på uppdrag av socialdepartementet.
1
1 sep 2011, kl 13:47

Problem i pilotprojekt

En av huvudpoängerna med lagen om Läkemedelsförteckning är att läkare ska kunna ta del av patienters samlade medicinering. Men det dröjer innan listorna kan användas så.
29 aug 2006, kl 20:02

Landstingen får inte tillgång till nytt läkemedelsregister

I juni lämnar regeringen över sin proposition om ett nationellt läkemedelsregister till riksdagen. Förslagen följer i stora drag Ekbergs utredning och kommer inte ge landstingen någon tillgång till registret för uppföljning.
1 apr 2004, kl 03:29

Landsting kritiska till registerförslag

Landstingen riktar kritik mot det förslag till läkemedelsregister som överlämnats till regeringen. Detta trots att utredaren ger förskrivarna och Socialstyrelsen tillgång till patienternas läkemedelslista. Men landstingen nekas ett eget register.
16 jun 2003, kl 13:43

Landsting kritiska till registerförslag

Landstingen riktar kritik mot det förslag till läkemedelsregister som överlämnats till regeringen. Detta trots att utredaren ger förskrivarna och Socialstyrelsen tillgång till patienternas läkemedelslista. Men landstingen nekas ett eget register.
16 jun 2003, kl 13:43

Landsting kritiska till registerförslag

Landstingen riktar kritik mot det förslag till läkemedelsregister som överlämnats till regeringen. Detta trots att utredaren ger förskrivarna och Socialstyrelsen tillgång till patienternas läkemedelslista. Men landstingen nekas ett eget register.
16 jun 2003, kl 13:43