Annons

Landsting kritiska till registerförslag

Landstingen riktar kritik mot det förslag till läkemedelsregister som överlämnats till regeringen. Detta trots att utredaren ger förskrivarna och Socialstyrelsen tillgång till patienternas läkemedelslista. Men landstingen nekas ett eget register.

16 jun 2003, kl 13:43
0

Enligt det förslag som utredaren Leif Ekberg överlämnat till regeringen ska läkare få tillgång till en förteckning över patientens läkemedel om patienten medger detta. Läkemedelslistan ska hämtas från ett register som Apoteket sköter om. Socialstyrelsen ska få använda individbaserade data för forskningsändamål. Men landstingen blir utan rätt att ta del av data på landstingsnivå. Landstingens uppföljning anses inte vara så viktig att patientens integritet kan tåla detta.
? Hälso- och sjukvården klarar av att hantera miljontals uppgifter och läkemedelsuppgifter borde inte vara konstigare än andra, säger Håkan Vestergren på Landstingsförbundet som deltagit i utredningen som expert.
Han är också skarpt kritisk till att patienternas läkemedelslista inte ska föras inom vården.
? Om uppgifterna förs på apoteken måste patienten hämta ut sin läkemedelslista där och ta med sig den till läkaren. Läkaren kan då inte vara säker på att det är den aktuella listan som han eller hon får se.

Teknisk lösning på gång
Men enligt Leif Ekberg är det inte tänkt att den praktiska lösningen ska se ut på det sättet.
? Läkaren ska kunna koppla upp sig på Apotekets databas och därifrån kunna föra in uppgifterna i journalen. Den tekniska lösningen kommer att vara klar när förslaget klubbas igenom i riksdagen.
Samma dag som utredningen lämnades till regeringen skrev 28 representanter för landets läkemedelskommittéer på DN Debatt att det är märkligt att Apoteket ska äga registret över uthämtade läkemedel. Förslaget innebär enligt dem att Apoteket och Socialstyrelsen ska få tillgång till informationen men inte förskrivaren.
? Artikeln är totalt felaktig. De säger att de har efterlyst ett system där förskrivarna kan se vilka läkemedel patienten står på. Det är precis vad de får, menar Leif Ekberg.
Ola Ohlsson från läkemedelsrådet i Region Skåne var en av dem som skrivit under artikeln på DN Debatt.
? Personligen tycker jag inte att det är ett problem att Apoteket för registret. Men egentligen är det konstigt att sjukvården inte äger sina egna data. Men det har mer med affärsuppgörelser att göra.

Farmacevterna får inte tillgång
Trots att data ska lagras hos Apoteket kommer inte farmacevterna att få tillgång till informationen. Om patienten vill att farmacevten ska se data ska farmacevten hänvisa patienten att han eller hon får hämta ut en lista som förmodligen kommer att ligga centralt på Apoteket. Annika Hansson som är projektansvarig för läkemedelprofilerna på Apoteket är besviken över förslaget.
? Det hade kunnat förenkla om vi fått tillgång till registret. Men profilerna kommer att fungera som de gör nu i alla fall. Trots att vissa uppgifter kommer att finnas både i detta register och i profilen.