Annons

Mycket färre dör i hjärtinfarkt

Antalet som dör i akut hjärtinfarkt har under det senaste decenniet minskat med 36 procent i Sverige.

3 apr 2013, kl 10:20
0

Annons

Men även om minskningen varit kraftig är hjärtinfarkt fortfarande den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Sammanställningen, som tagits fram av Hjärt-Lungfonden visar att det 2002 dog 13 000 personer i akut hjärtinfarkt för att 2011 ha minskat till 8 500 personer. I Värmland har de akuta dödsfallen minskat med drygt 50 procent sedan 2002, bäst i landet. Sämst har Norrbotten lyckats, med en minskning med 20 procent.

Propplösande behandling i ambulansen, blodfettssänkande statiner och ballongsprängning är några förklaringar till minskningen av dödsfallen, enligt Hjärt-Lungfonden.

Om minskad rökning, bättre mat och motion minskat antalet infarkter framgår inte av sammanställningen.