Annons
Tveksam effekt med betablockerare

Tveksam effekt med betablockerare

Patienter som haft hjärtinfarkt utan efterföljande hjärtsvikt behandlas ofta med betablockerare i onödan, enligt en ny studie från universitetet i Leeds.

30 maj 2017, kl 11:32
0

Annons

Rekommendationerna för behandling med betablockerare efter hjärtinfarkt skiljer sig åt internationellt. I USA rekommenderas alla patienter beta blockad efter hjärtinfarkt, oavsett om de har efterföljande problem med hjärtsvikt eller inte. I EU är rekommendationen för samma patientgrupp att betablockerare används som tilläggsbehandling.

I en kohortstudie gjord vid universitetet i Leeds i England ifrågasätter dock forskare nyttan med behandlingen hos patienter utan efterföljande problem med hjärtsvikt.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of American College Cardiology och baseras på data i det brittiska nationella hjärtinfarktsregistret, som innehåller information om patienter som vårdats på sjukhus efter en hjärtinfarkt.

Totalt ingick data från totalt 179 810 patienter som överlevt en hjärtinfarkt och vårdats på sjukhus, men som inte hade efterföljande hjärtsvikt eller hjärtrytmrubbningar. Ungefär 95 procent av alla patienter fick efterföljande behandling med betablockerare.

Forskarna tittade på ettårsöverlevnaden hos samtliga patienter och resultaten visar att den inte skiljer sig åt beroende på om man fått betablockerare eller inte. Resultaten, menar de, stödjer andra liknande studier som pekar på en tveksam nytta med rutinmässig förskrivning av betablockerare till hjärtinfaktspatienter utan efterföljande hjärtsvikt.

Förutom en onödig belastning på hälso- och sjukvårdsbudgetarna påpekar forskarna att patienter i dessa fall även utsätts för onödiga risker för biverkningar. Dessa består bland annat av yrsel, trötthet och kalla händer och fötter.

Studien var dock en observationsstudie och den säger inget om det faktiska sambandet mellan överlevnad och behandling med betaablockerare. Nästa steg är därför att genomföra randomiserade kliniska studier i vilka man också kan titta på fler utfallsmått än ettårsöverlevnad.

– Det här arbetet kan leda till en mer individanpassad medicinering efter en hjärtattack, säger Marlous Hall, som är epidemiolog vid Leeds universitet och som lett studien, i en kommentar i samband med att studien publicerades.