Hem Taggar Antikoagulantia

Tag: Antikoagulantia

Mindre blödningsrisk med Pradaxa efter stentingrepp

Behandling med dabigatran minskade blödningsrisken efter stentingrepp jämfört med warfarin, visar studie.
30 aug 2017, kl 14:12

Stor studie avbryts

Blodförtunnande Xarelto visade så bra resultat i att förhindra kardiovaskulära händelser att en studie med över 27 000 patienter avbröts i förtid.
9 feb 2017, kl 15:02

Antidot mot Pradaxa godkänd i EU

Läkemedlet Praxbind, idarucizumab, godkänns av EMA som antidot mot det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa.
3 dec 2015, kl 12:47

Antidot på väg mot godkännande

Ett motmedel mot det blodförtunnade medlet Pradaxa har fått grönt ljus för godkännande i Europa.
29 sep 2015, kl 08:34

Antidot effektiv mot Pradaxa

Den första studien på patienter visar att en antidot mot blodförtunnaren Pradaxa är effektiv.
23 jun 2015, kl 16:12

Apotekare förbättrade följsamheten

Följsamheten blev bättre med apotekarledd övervakning tillsammans med lämpliga patienter.
2
20 apr 2015, kl 10:39

Blodförtunnare bra även för äldre

Äldre har minst lika stor nytta som yngre av behandling med blodförtunnande läkemedel vid förmaksflimmer, menar SBU.
26 nov 2014, kl 11:35

Fortfarande mest gammalt

Introduktionen av de nya blodförtunnarna går långsamt i många landsting.
13 nov 2014, kl 10:34

Ny antidot mot Eliquis har testats

Andexanet alfa fungerar som en antidot mot blodförtunnaren Eliquis i en fas III-studie.
2 okt 2014, kl 12:09

Testar antidot mot Pradaxa

Nu startar en fas III-studie för att se om ett medel kan användas för att häva effekten av dabigatran.
23 maj 2014, kl 10:05

Bra även för njursjuka

Personer som har både nedsatt njurfunktion och förmaksflimmer klarar sig bättre om de behandlas med warfarin, enligt en svensk studie.
5 mar 2014, kl 11:46

Ser över Pradaxas säkerhet

FDA planerar att göra en ny säkerhetsbedömning av det blodförtunnande medlet Pradaxa.
7 jan 2014, kl 12:48

Region Skåne i samarbete med Lif om antikoagulantia

I ett gemensamt projekt ska Region Skåne och Lif hitta patienter med förmaksflimmer som inte får antikoagulantia. Målet är att öka användningen.
13 jun 2013, kl 10:16

Säkrare för barn som får Waran

Det blodförtunnande läkemedlet Waran används för att minska risken för blodpropp. Nu finns ett verktyg som gör doseringen säkrare.
3 jun 2013, kl 17:26

Långsam introduktion av nya antikoagulantia

Warfarinets ersättare rullas nu ut i landet men patienterna informeras inte alltid om att även de nya blodförtunnarna är förknippade med risker.
2
13 dec 2012, kl 10:33

Dabigatran första antikoagulantia efter warfarin

I över ett halvt sekel har warfarin varit enda perorala antikoagulantia. Men nu är flera nya blodförtunnande medel på väg. Först i racet ligger Boehringer Ingelheims dabigatran.
1
25 maj 2007, kl 14:39