Annons

Säkrare för barn som får Waran

Det blodförtunnande läkemedlet Waran används för att minska risken för blodpropp. Nu finns ett verktyg som gör doseringen säkrare.

3 jun 2013, kl 17:26
0

Det är apotekaren och doktoranden vid Uppsala universitet Anna-Karin Hamberg som tagit fram ett dataprogram för individanpassad Waranbehandling att använda både för barn och vuxna.

I avhandlingen har hon, tillsammans med kollegor, utvecklat modeller för att så detaljerat som möjligt beskriva sambandet mellan given Warandos och PK-INR-värdet som är det mått man använder sig av för att kontrollera blodets levringsförmåga.
Utvärderingen har visat att modellerna är bra på att beskriva sambandet mellan Warandos och PK-INR i både vuxna och barn, oavsett genotyp, ålder eller kroppsvikt.
– På vuxensidan finns idag andra typer av verktyg som kan hjälpa till att föreslå doseringsändringar, men de är inte anpassade till barn, säger Anna-Karin Hamberg.  

Medan vuxna ofta tas om hand på speciella koagulationsmottagningar med lång erfarenhet är situationen helt annorlunda på barnsidan, där barn utspridda över landet har en läkare som kanske behandlar en till två patienter. Därför är behovet av ett nytt verktyg viktigare för barnen än de vuxna patienterna, menar Anna-Karin Hamberg.

Idag är ju Waran på väg att gradvis fasas ut i takt med nya antikoagulantia. Men den utfasningen kommer att dröja länge  på barnsidan, eftersom de nya läkemedlen ännu inte är studerade och godkända för behandling av barn.
De nya läkemedlen har också visat sig inte vara lämpliga när det handlar om behandling då mekaniska hjärtklaffar inopererats.
– Och för en betydande del av barnen som använder antikoagulantia handlar det om mekaniska hjärtklaffar så Waran kommer nog att finnas kvar på relativt lång sikt tror jag.
– Det har gjorts mycket för att förbättra behandlingen för vuxna, men barnen har tyvärr glömts bort, bland annat för att de är så få.
Cirka 200-300 barn hämtar varje år ut ett recept på Waran.
Anna-Karin Hambergs hjälpmedel finns som ett dataprogram färdigt för användning. Men det kan inte spridas till sjukvården förrän godkännandeproceduren är klar.