Annons

Sanofi drar tillbaka i slutskedet

Läkemedelsföretaget Sanofi har stoppat arbetet med två läkemedel som båda befann sig i sen utvecklingsfas.

3 jun 2013, kl 11:20
0

Det ena stoppet gäller cancerläkemedlet iniparib för behandling av icke-småcellig lungcancer. Behandling med iniparib visade sig inte uppfylla det primära effektmåttet total överlevnad jämfört med patienter som enbart behandlades med kemoterapi.

Sanofi meddelar också att man inte heller kommer att fortsätta försöken med läkemedlet för behandling av äggstockscancer. Företaget har beslutat att helt lägga ned utvecklingsprogrammet för läkemedelskandidaten.
Det franska företaget har också offentliggjort att man lägger ned utvecklingen av antikoagulantia otamixabin, då medlet inte visade sig bättre än nuvarande terapi när det gäller att minska dödlighet i eller uppkomst av hjärtinfarkt.