Region Skåne i samarbete med Lif om antikoagulantia

I ett gemensamt projekt ska Region Skåne och Lif hitta patienter med förmaksflimmer som inte får antikoagulantia. Målet är att öka användningen.

13 jun 2013, kl 10:16
0

Annons

I Region Skåne har närsjukvårdsberedningen fattat beslut om ett pilotprojekt med syfte att öka behandlingen av patienter med förmaksflimmer och på sikt förhindra stroke. Pilotprojektet är ett samarbete mellan regionen och Läkemedelsindustriföreningen, Lif.

Tanken är att personer som har konstaterat förmaksflimmer men som antingen inte har någon läkemedelsbehandling eller behandlas med acetylsalicylsyra, ska sättas in på antikoagluantia. Det handlar både om warfarin och om de nyare preparaten. Projektet beräknas kosta 2,5 miljoner kronor finansieras till hälften av Lif och till hälften av Region Skåne.

Maria Landgren, läkemedelschef i regionen har tidigare berättat att en förutsättning för samarbetet är att det sker tillsammans med Lif och inte med ett enskilt företag. Att öka antalet patienter med förmaksflimmer som behandlas enligt riktlinjerna är inte kontroversiellt och därför lämpar sig ett samarbete bra menar hon.

Region Skåne uppger att läkemedelskostnaderna beräknas bli 80 miljoner kronor vilket motsvarar 8 000 kronor per patient. Detta ska jämföras med kostnaden att behandla en strokepatient som ligger på omkring 741 000 kronor.