Bra även för njursjuka

Personer som har både nedsatt njurfunktion och förmaksflimmer klarar sig bättre om de behandlas med warfarin, enligt en svensk studie.

5 mar 2014, kl 11:46
0

Annons

Det är allt vanligare att personer har både nedsatt njurfunktion och förmaksflimmer, men det har inte varit klart om de personerna haft nytta av behandling med blodförtunnande medel, enligt forskare från Karolinska institutet. Nu visar de i en studie publicerad i Jama att de patienterna har nytta av warfarinbehandling.

I studien ingick 24 000 svenskar med förmaksflimmer och nedsatt njurfunktion som överlevt en hjärtinfarkt mellan 2003 och 2010. 21,8 procent av dem behandlades med warfarin när de skrev ut från sjukhuset. De som behandlades med warfarin hade en lägre risk att drabbas av stroke, hjärtinfarkt eller död efter ett år, jämfört med dem som inte fick warfarinbehandling, oavsett svårighetsgrad på njursjukdomen. Forskarna såg inte heller en ökad risk för blödning hos patienterna.

– Vår studie rör en stor grupp patienter som för närvarande är underbehandlade, och den tyder på att individer med förmaksflimmer och njursjukdom som inte kräver dialys också kan ha nytta av warfarinbehandling och därför inte bör nekas detta behandlingsalternativ, säger Juan Jesús Carrero, huvudförfattare till artikeln och forskare vid Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.