Hem Taggar Subventionering

Tag: Subventionering

Nya hepatit C-läkemedel subventioneras tillfälligt

TLV har beslutat att de som är svårast sjuka av hepatit C tillfälligt får tillgång till nya botande läkemedel.
30 okt 2014, kl 10:47

Subventionerat till dubbla priset

Meda lämnade på eget initiativ subventionen och ansökte sedan igen och höjde priset till det dubbla på Kåvepenin. Hur var det möjligt?
8 apr 2014, kl 11:28

Positiva svar på vård för papperslösa

Papperslösa ska enligt en överenskommelse mellan regeringen och miljöpartiet få vård på samma villkor som asylsökande. Bra, även om det kunde varit bättre, svarar många remissinstanser.
3 dec 2012, kl 15:42

Flera läkemedel mot magsyra förlorar subvention

Som väntat förlorar ett flertal läkemedel mot magsyrarelaterade sjukdomar sin subvention som resultat av Läkemedelsförmånsnämndens (LFN) genomgång av preparatgruppen.
19 jan 2006, kl 12:08

Regeringsrätten prövar subvention av ED-medel

Regeringsrätten beslutade i fredags att bevilja prövningstillstånd i ärendet om subventionering av tre läkemedel (Viagra, Cialis och Levitra) mot erektil dysfunktion.
21 nov 2005, kl 14:26

Ingen tillfällig subvention av Viagra och Cialis

Regeringsrätten meddelade igår att det inte blir någon tillfällig subvention av impotensläkemedlen Viagra och Cialis under den period som Kammarrätten i Stockholm utreder ärendet.
31 aug 2004, kl 19:23

Subvention för Viagra och Cialis ? men inte i praktiken

Länsrätten i Stockholm meddelade tidigare i sommar att man ändrar Läkemedelsförmånsnämndens (LFN) beslut att inte bevilja subvention för potensläkemedlen Viagra och Cialis.
9 aug 2004, kl 21:43

Landstingen vill ha fler villkor för subvention

Landstingen har hittills haft en annan åsikt än Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, i nio ärenden rörande subventionering av läkemedel.
23 mar 2004, kl 14:21

Risk för missbruk av villkorade subventioner

Läkemedelsförmånsnämnden har för fyra förmodat storsäljande läkemedel satt tydliga villkor som avgränsar den indikation som omfattas av subventionering. Enligt flera bedömare finns dock en stor risk för missbruk av reglerna och indikationsglidning.
19 sep 2003, kl 17:19

Risk för missbruk av villkorade subventioner

Läkemedelsförmånsnämnden har för fyra förmodat storsäljande läkemedel satt tydliga villkor som avgränsar den indikation som omfattas av subventionering. Enligt flera bedömare finns dock en stor risk för missbruk av reglerna och indikationsglidning.
19 sep 2003, kl 17:19

Risk för missbruk av villkorade subventioner

Läkemedelsförmånsnämnden har för fyra förmodat storsäljande läkemedel satt tydliga villkor som avgränsar den indikation som omfattas av subventionering. Enligt flera bedömare finns dock en stor risk för missbruk av reglerna och indikationsglidning.
19 sep 2003, kl 17:19

Viagra splittrade förmånsnämnden

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att erektionsläkemedlet sildenafil (Viagra) även i fortsättningen ska stå utanför förmånssystemet. Tre ledamöter reserverade sig.
22 apr 2003, kl 10:19

Ingen subvention för flutikason i nebulisator

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, avslog GSK:s ansökan om subventionering för astmaläkemedlet Flutide (flutikason) i nebulisator. Preparatet var för dyrt för den dosering som var godkänd.
17 feb 2003, kl 17:16