Annons

Nya hepatit C-läkemedel subventioneras tillfälligt

TLV har beslutat att de som är svårast sjuka av hepatit C tillfälligt får tillgång till nya botande läkemedel.

30 okt 2014, kl 10:47
0

Den senaste tiden har flera nya behandlingssätt mot hepatit C visat sig möjliga och läkemedlen botar infektionen snabbare och med färre biverkningar än gamla preparat. Nästa år kommer tre nya läkemedel och under 2016 ytterligare två.

Det i många fall väldigt höga priset för behandlingarna hindrar Sveriges 40 000 diagnostiserade hepatic C-patienter från att få läkemedlen.

Nu har TLV beslutat att de som är svårast sjuka ska få subventionerade behandlingar. Det gäller patienter med redan svårt skadad lever, till de som genomgått organtransplantationer och dem som har andra svåra sjukdomar i andra organ än levern på grund av sin hepatit C-infektion.

TLVs beslut är tidsbegränsat och preparaten ska ingå in läkemedelsförmånerna till och med 1 juli 2015.
– Detta skapar förutsättningar för konkurrens som kan pressa priserna så att fler patienter som har hepatit C kan få behandling, säger Sofia Wallström, TLVs generaldirektör i ett pressmeddelande.

Ytterst är det landstingen som beslutar om ett läkemedel ska användas eller inte. Om samordningen brister när olika instanser ska besluta om pris och användning kan detta innebära regionala skillnader i tillgången av behandlingen. För att undvika detta har TLV och landstingen samt läkemedelsbranschen samarbetat så att möjligheten till att bli behandlad ska bli jämlik i hela landet.

Medivir har tillsammans med landstingen tecknat en överenskommelse om att dela på riskerna ifall att patienter inte bli virusfria och även om totala behandlingskostnader. Detta gäller för behandling med simeprevir, Olysio.
– Vi har arbetat på ett nytt sätt tillsammans med landstingen, vilket har varit framgångsrikt. Parallellt med TLV:s utredning av förmånsansökningarna har landstingen och SKL utformat en nationell rekommendation och ett nationellt upplägg för ordnat införande i hela landet, som är i samklang med varandra. Vi är nöjda med att Medivir, som ett av bolagen bakom de nya läkemedlen, träffat en överenskommelse med landstingen om att dela på riskerna och kostnaderna, säger Sofia Wallström.