Annons

Viagra splittrade förmånsnämnden

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att erektionsläkemedlet sildenafil (Viagra) även i fortsättningen ska stå utanför förmånssystemet. Tre ledamöter reserverade sig.

22 apr 2003, kl 10:19
0

Annons

LFN anser att diagnosen erektil dysfunktion är mycket vid, och att gruppen som helhet inte kan anses ha särskilt stort vårdbehov jämfört med andra. Dessutom får avtagande erektionsförmåga ses som en naturlig del av åldrandet.
Nämnden håller med Pfizer om att behandlingen förmodligen är kostnadseffektiv för svårt drabbade patienter, men bedömde att den inte kunde hitta villkor som begränsar subventionen till just dessa.
Tre av ledamöterna reserverade sig mot beslutet, och menade att det inte är svårare att bedöma graden av erektil dysfunktion än andra tillstånd som smärta och depression.Kan överklaga

Pfizer kommer att överklaga beslutet om företagets jurister tror att det går att vinna målet. Roland Frösing, urolog och medicinsk rådgivare på Pfizer, säger att de patienter som är lindrigt drabbade inte efterfrågar Viagra.
? Det finns studier från flera länder att det är de här svårare fallen med bakomliggande sjukdomar som kommer in till läkaren.
Roland Frösing tycker också att det frågeformulär som finns för att bedöma erektil dysfunktion är ett mycket specifikt instrument, och LFN:s beslut var oväntat. I fortsättningen kommer företagen veta bättre vilka krav som ställs på deras kostnadseffektivitetsstudier. Nämnden håller nämligen på att utarbeta en vägledning, berättar ordföranden Axel Edling.