Subventionerat till dubbla priset

Meda lämnade på eget initiativ subventionen och ansökte sedan igen och höjde priset till det dubbla på Kåvepenin. Hur var det möjligt?

8 apr 2014, kl 11:28
0

Annons

Christin Andersson, TLV

För en tid sedan begärde Meda utträde ur subventionen för sitt penicillin Kåvepenin. Därmed kunde både företaget och apoteken ta mer betalt för läkemedlet som företrädesvis används vid behandling av barn.

Sedan den 1 april är läkemedlet åter subventionerat i de flesta styrkor sedan Meda ansökt om återinträde. Men till det dubbla priset.
– Ja företaget lämnade in en ansökan om återinträde men till ett högre pris och vi bedömde det som befogat, säger Christin Andersson, avdelningschef på TLV.

Skälen till det nya dubbla priset är bland annat att det finns flytande Kåvepenin i samma doser och att det pris Meda ansökte om låg i nivå med det. Innan utträdet kostade till exempel 20 tabletter, 250 mg 26 kronor, nu är priset 52 kronor.
– Så ur den aspekten var det begärda nya priset rimligt. Det är också angeläget att det finns ett alternativ till det flytande då många barn har svårt att ta det på grund av smaken, säger Christin Andersson.

Men om det var befogat med ett högre pris, var det nödvändigt för företaget gå den här omvägen, att först utträda för att sedan ansöka om inträde igen?
– Generellt är vi restriktiva med prishöjningar inom förmånen. Och det här kan ses som en effekt av det, samtidigt som det ju är en utveckling vi helst inte vill se. I just det här fallet fanns det ett alternativ att jämföra med vilket gjorde att vi ansåg höjningen befogad. Men i de flesta fall skulle de läkemedel som lämnat subventionerna behöva ansöka om ett lägre pris än de hade för att få inträde igen, säger Christin Andersson.

Det har blivit något vanligare att företag väljer att frivilligt dra sig ur subventionerna, för att därmed kunna sätta ett eget pris.
– Vi ser det i något ökad utsträckning och det kan bli ett problem, konstaterar Christin Andersson.Därför har också TLVs generaldirektör Sofia Wallström träffat läkemedelsbranschens olika aktörer för att diskutera lösningar.

Meda har inte nåtts för en kommentar.