Annons

Ingen subvention för flutikason i nebulisator

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, avslog GSK:s ansökan om subventionering för astmaläkemedlet Flutide (flutikason) i nebulisator. Preparatet var för dyrt för den dosering som var godkänd.

17 feb 2003, kl 17:16
0

Annons

GSK menar att det bara krävs hälften så mycket flutikason jämfört med Astrazenecas budesonid (Pulmicort) för samma effekt. LFN anser bara att det är visat för pulverinhalatorer. LFN har därför utgått från den dosering som Läkemedelsverket har fastställt. Då blir flutikason väsentligt dyrare än budesonid, och kan inte anses vara kostnadseffektivt.

Flutikason är ett inflammationsdämpande läkemedel som används bland annat vid astma, allergi, eksem och psoriasis. GSK:s suspension för nebulisator ska användas förebyggande vid svår astma och vid akuta astmaförsämringar. Andra beredningsformer har redan inkluderats i läkemedelsförmånen.