Socialstyrelsen lägger ned värdering av nya läkemedel

Socialstyrelsen kommer inte att ta fram fler prioriteringsunderlag för hur nya läkemedel ska användas i vården. Arbetet med coxiber, som nu är ute på remiss, blir det sista.

17 feb 2003, kl 17:05
0

Annons

Från början planerade Socialstyrelsen att ta fram fem så kallade beslutsstöd för prioriteringar av nya läkemedel. När det första underlaget, om klopidogrel, kom fick Socialstyrelsen en del kritik, främst från Läkarförbundet och Landstingsförbundet som ifrågasatte om detta var en uppgift för Socialstyrelsen.

? Under tiden som vi arbetat med det här försöksprojektet har Läkemedelsförmånsnämnden tillkommit. Eftersom LFN ska ta ställning till subvention utifrån riksdagsbeslutet om prioriteringar anser vi inte att det finns något skäl att slutföra projektet, säger Christina Kärvinge på Socialstyrelsen.

Istället ska Socialstyrelsen ta fram beslutsstöd för prioriteringar i vården av patienter med kroniska sjukdomar.

? När vi gör de prioriteringsunderlagen finns hela arsenalen av behandlingsmetoder med. Då kommer förstås också eventuella nya mediciner liksom andra teknologier upp till behandling.