Annons

Striktare regler för läkemedelsnamn

Läkemedelsverket har stramat upp reglerna vid namngivningen av nya läkemedel.

17 feb 2003, kl 17:01
0

Annons

I samband med det ömsesidiga godkännandet av ett läkemedel ingår också godkännande av namnet på preparatet. För att bättre följa de intentioner som EMEA gett uttryck för när det gäller namn på läkemedel har Läkemedelsverket stramat upp reglerna.
– Själva lagstiftningen på området är mycket sparsam. Men EMEA:s intentioner är att läkemedelsnamn inte ska vara förväxlingsbara, vilseledande eller främst framtagna i reklamsyfte. Så vi har nu stramat upp våra egna regler och har en speciell arbetsgrupp som tittar på namnen, säger Christer Backman på Läkemedelsverket.
Till skillnad mot tidigare är man till exempel sparsam vad det gäller att godkänna suffix som till exempel Treo, Forte, Zapp.
– Helst vill vi undvika sådana. Panodil Zapp är väl ett exempel på ett namn som nog inte skulle gått igenom idag. Inte heller veterinärläkemedlet Advantage.
– Men det här är ju en delikat och het fråga, med ett visst mått av tyckande. Företagen vill ju ha så säljande namn som möjligt.