Annons

Risk för missbruk av villkorade subventioner

Läkemedelsförmånsnämnden har för fyra förmodat storsäljande läkemedel satt tydliga villkor som avgränsar den indikation som omfattas av subventionering. Enligt flera bedömare finns dock en stor risk för missbruk av reglerna och indikationsglidning.

19 sep 2003, kl 17:19
0

Annons

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har i flera fall bifallit ansökan om inklusion i förmånssystemet för läkemedel, men ställt villkor som gjort den subventionerade indikationen snävare än den av Läkemedelsverket godkända. Aktuella exempel är rosuvastatin (Crestor), ezetimibe (Ezetrol), orlistat (Xenical) och sibutramin (Reductil).

Flera läkare (se LMV 9/03, sid. 11) anser dock att efterlevnaden kan bli ett stort problem och befarar generell indikationsglidning mot ?subventionerat läge?. Detta skedde när Riksförsäkringsverket under en period begränsade vissa läkemedels subventionering till vissa indikationer ? reglerna skrotades bland annat eftersom de inte följdes.

I det enskilda fallet är det även denna gång upp till varje läkare att på receptet ange om ett läkemedel ska subventioneras eller inte.

Trubbigt verktyg

LFN kommer inte att göra några egna uppföljningar av hur nämndens villkor efterlevs, och har få egentliga sanktionsmöjligheter.
? Vi kan ställa krav på att uppföljningsstudier ska vara inlämnade av företagen före ett visst datum, vilket vi också gjort i många fall. Här förväntar vi oss att man även redogör för hur eventuella villkor för subventionering efterlevts, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.
? Vi kan sedan ta upp läkemedlet till bedömning en andra gång och eventuellt lyfta det ur subventionen, men det är ju ett mycket trubbigt verktyg. Vi har ingen kontroll på läkarnas receptblock. Det är i varje enskilt fall läkarens uppgift att göra en bedömning om villkoren är uppfyllda.