Hem Taggar Statiner

Tag: Statiner

Statiner tycks minska risken att dö i covid-19

Forskare från KI har sett ett samband mellan behandling med statiner och en något minskad risk att dö i covid-19.
15 okt 2021, kl 08:00

Nya riktlinjer för lipider kan ge stora kostnadsökningar

De senaste europeiska riktlinjerna för kolesterolsänkning kan kraftigt öka vårdens kostnader visar en studie.
19 feb 2020, kl 00:05

Statiner tycks minska risken för cancer

Risken för levercancer minskade med mer än 40 procent hos personer med hepatit B eller C. Men avgörande var om statinerna var fett- eller vattenlösliga.
19 aug 2019, kl 23:00

Lovande resultat för möjligt statin-alternativ

En ny blodfettssänkare för patienter som inte tål behandling med statiner visar lovande resultat i fas III.
13 mar 2019, kl 22:00

Statiner hjälpte inte förebyggande

Förebyggande statinbehandling kunde inte kopplas till minskad risk för hjärt-kärlsjukdom hos äldre, förutom hos patienter med diabetes typ 2.
6 sep 2018, kl 00:30

Biverkningar av statiner tolkas som noceboeffekt

Blindade och oblindade studier gav olika resultat vad gällde biverkningar. Resultaten tyder på noceboeffekt.
5
4 maj 2017, kl 09:21

Färre än väntat vill delta i statinuppföljning

Endast hälften av svenskarna fullföljer sin statinbehandling. Ny studie ska försöka ändra på det, men intresset för att delta har varit svalt.
2
6 dec 2016, kl 11:32

Apotekares medverkan förbättrade patienternas kolesterol

En kanadensisk studie visar bättre behandlingseffekt med kolesterolsänkande statiner när farmaceuter förskriver och sköter uppföljningen av patienterna.
1
28 sep 2016, kl 08:56

Fördelar med statiner överväger nackdelar

Fördelarna med statiner är större och biverkningar mindre än den allmänna uppfattningen. Det menar forskare vid University of Oxford som gjort en stor genomgång av forskningsläget gällande statiner.
14 sep 2016, kl 09:22

Statiner gav effekt även vid låg hjärt-kärlrisk

Förebyggande behandling med statiner minskade risken för hjärt-kärlsjukdom hos lågrisk-patienter med 25 procent.
3
4 apr 2016, kl 11:35

Det nya vapnet mot blodfetter

En ny grupp läkemedel är på väg in i behandlingen för att sänka kolesterolet: PCSK9-hämmarna.
3
25 sep 2015, kl 10:44

Oro för överbehandling med statiner

Två av de läkare som varit med i den expertgrupp som tagit fram nya rekommendationer för statinbehandling är missnöjda med resultatet.
27 jun 2014, kl 09:54

Omdiskuterade rekommendationer

Personer med hög eller mycket hög risk för hjärtkärlsjukdom bör vanligen erbjudas behandling med lipidsänkare, anser Läkemedelsverket i sina nya rekommendationer.
24 jun 2014, kl 11:18

Analys förutsäger allvarlig biverkan

Med genanalys kan man förutsäga patienters risk för biverkningar av statiner.
18 jun 2014, kl 11:57

Uppgift om statiner dras tillbaka

Uppgifter om biverkningar av statiner som publicerats i British Medical Journal dras tillbaka.
20 maj 2014, kl 10:26

Omtvistad kolesteroljakt

Debatten om statinerna accelererar. Livräddare, onödiga eller rent av farliga?
1
3 apr 2014, kl 11:00