Uppgift om statiner dras tillbaka

Uppgifter om biverkningar av statiner som publicerats i British Medical Journal dras tillbaka.

20 Maj 2014, kl 10:26
0

I oktober 2013 publicerades två studier om blodfettssänkande statiner i den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal, BMJ. Nu har delar av dessa dragits tillbaka eftersom redaktionsledningen anser att resultaten inte är tillförlitliga och att de överdriver risken med läkemedlen.

Den ena studien undersökte hur statiner påverkar de som har en låg risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Forskarna bakom den beskrev hur biverkningar som leversjukdom och njurproblem uppträder hos 18 till 20 procent av de behandlade individerna. Samma siffror upprepades i ytterligare en artikel som publicerads i veckan därpå.

Enligt BMJs chefredaktör Fiona Godlee baseras siffrorna på icke-kontrollerade observationsstudier och är därför inte korrekta. Resultatet blir felaktiga slutsatser om hur riskfyllt det är att behandlas med statiner, därför dras de nu tillbaka.

Hon skriver i en kommenterade artikel att redaktörerna inte hade uppmärksammat detta och släppt igenom publiceringarna. Hon säger också till BBC att det än så länge inte är hela artiklarna som dras tillbaka utan de felaktiga siffrorna, men att en oberoende expertpanel ska granska hela studierna för att avgöra deras framtid.

I Sverige, liksom i många andra länder pågår en debatt om statiner bör ordineras bredare och i större utsträcking ges även till lågriskpateinterk. Innan midsommar ska Läkemedelsverket komma med nya behandlingsrekommendationer.