Annons
Nya riktlinjer för lipider kan ge stora kostnadsökningar

Nya riktlinjer för lipider kan ge stora kostnadsökningar

De senaste europeiska riktlinjerna för kolesterolsänkning kan kraftigt öka vårdens kostnader visar en studie.

19 feb 2020, kl 00:05
0

Annons

I augusti i fjol kom nya europeiska riktlinjer för behandling av högt kolesterol och andra lipidrubbningar. Bakom riktlinjerna står de två expertorganisationerna European Society of Cardiology (ESC) och European Atherosclerosis Society (EAS).

På basis av ny forskning rekommenderar riktlinjerna betydligt kraftigare sänkningar av LDL-kolesterol än tidigare riktlinjer i Europa och i Sverige. (De senaste svenska riktlinjerna är Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer från 2014.)

För att nå den kraftigare sänkningen rekommenderas bland annat den nya typen av kolesterolsänkande behandling som kallas PCSK9-hämmare. Dessa kostar mer än tidigare läkemedel. Forskare vid Karolinska institutet har därför i en simuleringsstudie undersökt hur stor kostnadsökningen för svensk hälso- och sjukvård kan bli.

Studien har publicerats i European heart journal.

Sänker kolesterol effektivt

– PCSK9-hämmare är helt klart väldigt effektiva vid behandling av blodfetter och kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Men de kommer med en betydande kostnad, säger studiens försteförfattare Ali Allahyari, kardiologiläkare och doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska institutet.

– Om inte behandlingskostnaden minskas och om hälften av patienterna med hjärtattack skulle kvalificera för den här behandlingen så kan den ekonomiska bördan på hälso- och sjukvårdssystemen bli väldigt omfattande

Särskilt för patienter med mycket hög risk för hjärt- och kärlsjukdom rekommenderar de nya riktlinjerna kraftiga sänkningar av LDL-kolesterolet. Målsättningen är dels att sänka LDL-nivåerna med minst 50 procent och dels att komma under en LDL-halt på 1,4 millimol per liter blod. Mycket hög risk har bland annat personer som har haft en hjärtinfarkt eller som haft diabetes typ I i mer än 20 år.

Behandlingen för att nå LDL-målen bör enligt riktlinjerna starta med livsstilsförändringar i kombination med läkemedelsbehandling med statiner och ezetimib. Men om det inte går att nå LDL-målet med dessa åtgärder rekommenderas användning av de dyrare PCSK9-hämmarna.

Simulerade behandlingskostnad

Den årliga kostnaden för att behandla en patient i Sverige med PCSK9-hämmare ligger idag på cirka 47 000 kronor. Det kan jämföras med lite drygt 315 kronor för behandling med statiner eller ezetimib.

I den nu aktuella studien beräknade forskarna hur många svenska patienter som uppfyller riktlinjernas kriterier för den utvidgade behandlingen. Forskarna använde det nationella registret för hjärt-kärlsjukdomar, Swedeheart. De studerade uppgifter om fler än 25 000 personer som hade en hjärtinfarkt mellan 2013 och 2017.

Forskarna fann att fler än hälften av patienterna sannolikt skulle behöva PCSK9-hämmare för att nå riktlinjernas målnivåer för LDL-kolesterol.

De beräknade vidare att kostnaden för att förhindra en enda allvarlig hjärt-kärlhändelse skulle uppgå till omkring 8,9 miljoner kronor om vården börjar använda PCSK9-hämmaren alirocumab brett i Sverige.

– Många nya behandlingar testas och introduceras i hjärt- och kärlsjukvården. Vår analys belyser en situation där vi behöver väga vad vi bedömer som rimligt i förhållande till antalet patienter som behandlas, de förväntade hälsovinsterna och kostnaden för behandling, säger Peter Ueda, läkare och forskare vid institutionen för medicin i Solna, Karolinska institutet, och medförfattare till studien.