WHO styr upp kliniska prövningar mot covid-19
Bild: Istock.

WHO styr upp kliniska prövningar mot covid-19

Än finns inget läkemedel mot det nya coronaviruset covid-19, men på flera håll pågår kliniska prövningar.

18 feb 2020, kl 16:11
0

Annons

Fler än 80 kliniska prövningar med läkemedel mot det nya coronaviruset, covid-19, finns registrerade i Kina, rapporterar Nature. Det handlar både om läkemedel som är godkända för andra indikationer, experimentella behandlingar och traditionell kinesisk medicin.

För att kunna dra några slutsatser om de olika läkemedlens och behandlingarnas effekt måste de dock utvärderas på ett strukturerat sätt. Världshälsoorganisationen WHO arbetar nu därför tillsammans med kinesiska forskare med att ta fram standardiserade prövningsprotokoll för att kunna jämföra effekten av olika behandlingar.

– Förhoppningsvis kan detta skapa någon sorts struktur i det hela, säger Soumya Swaminatyhan, chefsforskare vid WHO, till Nature.

Resultat mot covid-19 i april

Till en början ska man utvärdera läkemedelskandidater där det finns någon typ av vetenskapligt underlag för att de kan ha effekt på covid-19. Bland de läkemedel som ska testas finns hiv-läkemedlet Kaletra (lopinavir, ritonavir) och den experimentella substansen remdesivir. Substanserna har, som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat, visat positiv effekt på andra coronavirus i djurstudier.

Enligt Nature har kinesiska forskare i början av februari startat två placebokontrollerade studier med remdesivir. Totalt ska 760 patienter med covid-19 ingå i studierna och resultat väntas i slutet av april.

Men även andra studier har startats i Kina, skriver Nature. Bland annat testas malarialäkemedlet klorokin, som visats kunna döda coronavirus i cellkultur. Forskare undersöker också om behandling med steroider kan minska inflammation hos patienter med allvarlig covid-19-infektion.

Traditionell kinesisk medicin

I ytterligare en studie med 300 patienter testas att ge serum från patienter som varit sjuka i covid-19, men tillfrisknat. Teorin är att antikroppar från tidigare sjuka patienter ska hjälpa nyligen infekterade att bekämpa infektionen.

Det pågår även studier med olika typer av traditionell kinesisk medicin. Enligt Nature finns 15 sådana studier registrerade i Kina där man i den största testar en kinesisk örtmedicin som behandling av covid-19.

Örtmedicinen, med namnet shuanghuanglian, innehåller extrakt från den torkade frukten lianqiao (Forsythia fructus). Örtmedicinen har använts i mer än 2 000 år för att behandla infektioner. Bland de 400 studiedeltagarna ingår en kontrollgrupp som enbart får standardbehandling.

WHO väckte förra året en hel del uppmärksamhet när man inkluderade traditionell kinesisk medicin i sin klassifikation av sjukdomar, något som mötte stark kritik från bland annat de europeiska vetenskapsakademierna.

Kritikerna menade att WHO därmed legitimerade behandlingar och läkemedel som inte genomgått vetenskaplig utvärdering.

Över 1 700 döda

Till Nature säger Soumya Swaminatyhan att hon inte håller med om det. Tvärtom ska nu även de registrerade prövningarna med traditionell kinesisk medicin mot covid-19 följa de standardiserade WHO-protokollen.

– Vi vill använda en vetenskaplig strategi för att testa traditionell medicin, säger Soumya Swaminatyhan.

Enligt de senaste siffrorna från WHO är antalet bekräftade fall med covid-19 drygt 71 400 globalt, varav majoriteten, drygt 70 600 i Kina. Totalt har 1 772 personer dött på grund av infektionen.