Annons
Äldre antivirala läkemedel testas mot coronaviruset

Äldre antivirala läkemedel testas mot coronaviruset

I brist på godkända läkemedel och vaccin testas nu ett befintligt hiv-läkemedel mot det nya coronaviruset.

31 jan 2020, kl 15:33
0

Filip Josephson

Filip Josephson.

De första fallen av det nya coronaviruset i Kina blev kända runt årsskiftet. Av förklarliga skäl finns därför varken några godkända läkemedel eller vaccin mot viruset på marknaden. Inte heller mot de två andra coronavirusen som lett till utbrott av sars och mers finns några godkända läkemedel.

Däremot finns det läkemedel godkända för andra indikationer som man studerat och i viss mån använt mot de tidigare coronavirusen.

Vid sars-utbrottet 2002-2003 användes hiv-läkemedlet Kaletra (lopinavir, ritonavir) i kombination med ribavarin. En studie publicerad i tidskriften Thorax visade att kombinationen gav ett positivt kliniskt utfall för de patienter som fick läkemedelsbehandlingen.

Data saknas för coronaviruset

Enligt uppgift i flera medier, bland annat Wall Street Journal testas nu också Kaletra som behandling vid det pågående coronavirusutbrottet i Kina.

– Det finns ett vetenskapligt intresse för Kaletra men i nuläget finns inga data som visar att det är effektivt mot det nya coronaviruset, säger Filip Josephson, läkare och expert på Läkemedelsverket.

Även en experimentell substans, remdesvir, har väckt forskarvärldens intresse som en möjlig behandling.

God säkerhetsprofil

– Det är en substans med en bred aktivitet mot rna-virus som studerats i Republiken Kongo mot ebola. Det tycks om att det finns in vitro-data mot coronaviruset, men inga kliniska data som stödjer att det fungerar säger Filip Josephson.

Kan det i detta läge ändå vara värt att testa något av de redan godkända läkemedlen mot coronaviruset?
– Vad gäller Kaletra vet vi att det har en god säkerhetsprofil och man skulle förmodligen inte ha något att förlora på att ge det som behandling i 10-14 dagar, säger Filip Josephson.

– Men det är viktigt att påpeka att det i dag inte finns några kliniska bevis för att det man nu testar har någon effekt på det nya coronaviruset.