Annons
Statiner tycks minska risken att dö i covid-19
Rita Bergqvist, Viktor Ahlqvist och Cecilia Magnusson är några av forskarna bakom studien om statiner och covid-19. Foto: Ulf Sirborn.

Statiner tycks minska risken att dö i covid-19

Forskare från KI har sett ett samband mellan behandling med statiner och en något minskad risk att dö i covid-19.

15 okt 2021, kl 08:00
0

Annons

Behandling med blodfettsänkande statiner har en koppling till en något mindre risk att dö i covid-19. Det visar en befolkningsstudie som har gjorts av forskare på Karolinska institutet. Studien har publicerats i Plos medicine.

Diskussion om statiner under pandemin

Statiner är den vanligaste läkemedelsgruppen vid behandling av höga blodfetter. De kan minska risken för hjärtinfarkt och stroke i högre grad än andra traditionella läkemedelsgrupper, och används som förebyggande behandling mot hjärt- och kärlsjukdom.

Enligt flera studier verkar statiner också kunna ha positiva effekter på andra sjukdomstillstånd som till exempel psykisk sjukdom och cancer.

En fråga som har väckts under pandemin är om statiner kan minska dödligheten i covid-19 på grund av dess effekter på koagulation och immunsystemet. Flera studier har gjorts om sambandet, men dessa har ofta endast innefattat sjukhusinlagda patienter inte gett några entydiga svar.

Den studie som nu har gjorts på Karolinska institutet är den hittills mest omfattande befolkningsstudie som har undersökt kopplingen.

Data från svenska register

I studien har forskarna via svenska register följt 963 876 personer i Stockholm över 45 år under perioden mars till november 2020. Underlaget har bestått av data om deltagarnas receptbelagda läkemedel, hälso- och sjukvårdsdata samt Dödsorsaksregistret. Och resultaten visar alltså att behandling med statiner kan kopplas till en något lägre risk att dö i covid-19. Sambandet var liknande oavsett ålder, kön eller riskgrupp.

– Resultaten tyder på att statinbehandling kan ha en måttligt förebyggande effekt på covid-19-dödlighet, säger Rita Bergqvist, läkarstudent vid Karolinska Institutet och en av författarna till studien, i ett pressmeddelande.

Forskarna har dock inte kunnat fastställa om det faktiskt finns ett orsakssamband. För att kunna göra detta behövs randomiserade studier, påpekar de. Studien kan dock ge en vägledning, enligt forskarna.

– Sammanfattningsvis stöder fynden den fortsatta användningen av statiner för tillstånd som hjärt-kärlsjukdom och höga nivåer av blodfetter, i linje med nuvarande rekommendationer, under covid-19-pandemin, säger Viktor Ahlqvist, doktorand vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, och en av författarna till studien.

Vissa begränsningar

En begränsning är att forskarna inte har kunnat kontrollera individuell läkemedelsanvändning, då underlaget bygger på läkemedelsförskrivningar.

I studien har inte heller riskfaktorer som rökning och högt BMI, som är starkt kopplade till statinanvändning,  kunnat kontrolleras eftersom innehållet endast har omfattat diagnostiserade hälsotillstånd.

Forskarna har inte tagit emot någon extern finansiering för studien.