Annons

Oro för överbehandling med statiner

Två av de läkare som varit med i den expertgrupp som tagit fram nya rekommendationer för statinbehandling är missnöjda med resultatet.

27 jun 2014, kl 09:54
0

Annons

Läkare oroliga för att för många kommer få statiner med nya rekommendationer. iStockphoto.

Tidigare i veckan presenterade Läkemedelsverket sina nya behandlingsrekommendationer för hjärtkärlområdet.  Arbetet med att ta fram dem kantades av diskussioner och åsiktsskillnader mellan medlemmarna i den expertgrupp som Läkemedelsverket hade till sin hjälp, en debatt som nu fortsätter.

Nu har två av de läkare som ingått i gruppen, Jan Håkansson och Anders Hernborg, skrivit i en debattartikel i Läkartidningen att de inte ställer sig bakom alla delar av dokumentet. De framför i artikeln en oro för att orimligt många personer över 65år  kommer att behandlas med blodfettssänkande statiner.

Enligt rekommendationerna ska risken för att drabbas av hjärtkärlsjukdom bedömas enligt SCORE-diagrammet. Den risk motsvarande 5 procent (10-års risk för död i hjärtkärlsjukdom) enligt SCORE innebär enligt debattörerna att en mycket stor del av befolkningen över 50 år kommer att rekommenderas statinbehandling trots tveksam nytta.

De skriver att det saknas en konsekvensanalys av rekommendationerna är tveksamma till det rimliga i att en växande andel av befolkningen med en viss ökad risk ska exponeras för en omfattande läkemedelsbehandling med tanke på risken för biverkningar, interaktioner och polyfarmaci.