Annons

Rekommenderar inte Zostavax

NLT tycker inte att landstingen ska använda bältrosvaccinet Zostavax utan vänta på mer kunskap från Socialstyrelsen.

27 jun 2014, kl 11:04
0

Bältrosvaccinet Zostavax inkluderades i läkemedelsförmånen 2011, men TLV omprövade subventionen efter att långtidsstudier visade att det var oklart hur länge effekten av vaccinet kvarstod. I maj i år kom beslutet att Zostavax utesluts ur högkostnadsskyddet, men först i november. TLV menade ändå att det skulle vara möjligt med vaccination till vissa åldersgrupper inom landstingens försorg. Därför utesluts Zostavax ur förmånen först den 1 november, så att landstingen skulle ha tid på sig att ordna med vaccinationer.

NLT-gruppen vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tidigare rekommenderat landstingen att bara i undantagsfall använda Zostavax och invänta TLVs omprövning. Nu kommer NLT med en uppdaterad rekommendation för vaccinet där man tycker att landstingen ska avstå från vaccination. Socialstyrelsen kommer under hösten att ta fram en kunskapssammanställning kring användning av Zostavax, och NLT rekommenderar att landstingen väntar på den.

Sanofi Pasteur MSD, som marknadsför Zostavax, gick tidigare i veckan ut och krävde besked om Zostavax. Företaget menade att all nödvändig data sedan länge funnits hos berörda myndigheter och beslutsfattare, och att ett fördröjt beslut innebär onödigt lidande för de som drabbas av bältros. 

NLT har kommit med ytterligare rekommendationer under juni för tre cancerpreparat. Gruppen rekommenderar landstingen att använda Avastin och Xofigo. Även Halaven får en positiv rekommendation, under förutsättning att företagets erbjudande om prissänkning på tio procent genomförs.