Hem Taggar Kärlsjukdomar

Tag: Kärlsjukdomar

Rosuvastatin påverkar även låg risk

Kolesterolsänkaren rosuvastatin (Crestor) stoppade i en internationell studie mycket tidiga tecken på åderförkalkning.
18 apr 2007, kl 17:43

Hypertonibehandling påverkade inte demensutveckling

Äldre patienter får en något bättre blodtryckssänkning med kandesartan jämfört med placebobaserad terapi, men behandlingen gav inte signifikant effekt på större kardiovaskulära händelser. Effekten på demens uteblev i Scope.
16 jun 2003, kl 13:28

Hypertonibehandling påverkade inte demensutveckling

Äldre patienter får en något bättre blodtryckssänkning med kandesartan jämfört med placebobaserad terapi, men behandlingen gav inte signifikant effekt på större kardiovaskulära händelser. Effekten på demens uteblev i Scope.
16 jun 2003, kl 13:28

Hypertonibehandling påverkade inte demensutveckling

Äldre patienter får en något bättre blodtryckssänkning med kandesartan jämfört med placebobaserad terapi, men behandlingen gav inte signifikant effekt på större kardiovaskulära händelser. Effekten på demens uteblev i Scope.
16 jun 2003, kl 13:28

Hypertonibehandling påverkade inte demensutveckling

Äldre patienter får en något bättre blodtryckssänkning med kandesartan jämfört med placebobaserad terapi, men behandlingen gav inte signifikant effekt på större kardiovaskulära händelser. Effekten på demens uteblev i Scope.
16 jun 2003, kl 13:28

Bättre blodtrycksbehandling med datorstöd

Vårdprogrambaserat kliniskt beslutsstöd kan förbättra läkemedelsbehandlingen av högt blodtryck och sänka kostnaderna. Det visar en avhandling vid Umeå universitet
7 maj 2003, kl 12:08

Samband mellan stroke och inflammation stärks

Analys av inflammationskänsliga proteiner kan vara ett hjälpmedel att identifiera personer med högt blodtryck som har den största risken för stroke. Det visar en ny svensk studie.
24 nov 2002, kl 11:04

Högt homocystein inte så stor risk som väntat

Sambandet mellan höga nivåer av homocystein och ökad risk för hjärtsjukdom är inte så stor som väntat. Det visar två nya metaanalyser.
24 nov 2002, kl 11:02

Ny princip för behandling av stroke

En antioxidant som förebygger hjärnskador flera timmar efter en stroke kan innebära ett framsteg i behandlingen av sjukdomen. Det visar en amerikansk studie.
2 okt 2002, kl 15:40

Låga kaliumnivåer risk hos diuretikaanvändare

Äldre personer som tar diuretika och har låga kaliumnivåer löper en liten men kliniskt viktig ökad risk att drabbas av stroke.
23 sep 2002, kl 11:17