Rosuvastatin påverkar även låg risk

Kolesterolsänkaren rosuvastatin (Crestor) stoppade i en internationell studie mycket tidiga tecken på åderförkalkning.

18 apr 2007, kl 17:43
0

Annons

Enligt forskarna visar resultatet att fördelarna av kolesterolsänkning kan utsträckas till lågriskpatienter. I studien, som förhandspublicerades i JAMA, ingick patienter med måttligt förhöjda kolesterolnivåer som inte var kvalificerade för behandling enligt de nationella riktlinjerna i USA. Deltagarna hade minimalt förtjockade halsartärer, ett förstadium till plackbildning, och ansågs ha låg risk för hjärtinfarkt eller att dö i hjärtsjukdom baserat på deras ålder och andra riskfaktorer.
Efter två år hade behandlingen sänkt det farliga kolesterolet med 49 procent och ökat det goda kolesterolet med åtta procent. Förtjockningen av artärerna hade stoppats, men inte gått tillbaka, en besvikelse för forskarna.