Annons

Bättre blodtrycksbehandling med datorstöd

Vårdprogrambaserat kliniskt beslutsstöd kan förbättra läkemedelsbehandlingen av högt blodtryck och sänka kostnaderna. Det visar en avhandling vid Umeå universitet

7 maj 2003, kl 12:08
0

Avhandlingen visar att de flesta med högt blodtryck saknar behandling och av de som behandlas får merparten inte tillräcklig blodtryckssänkning.
Flera faktorer bidrar till att det blivit allt svårare att behandla högt blodtryck.. Till exempel har behandlingsgränserna, framför allt hos äldre, sänkts. Nya läkemedel har kommit till och i regel krävs flera läkemedel i kombination för att nå en acceptabel blodtryckssänkning. Det är också viktigt att både det övre och undre blodtrycket sänks.
Mats Persson, som har gjort avhandlingen, konstruerade ett vådprogramsbaserat beslutsstöd för att underlätta läkemedelsbehandling enligt gällande rekommendationer. En utvärdering gentemot faktisk behandling visade att man enbart genom att följa aktuella rekommendationer för val av läkemedel kunde sänka behandlingskostnaden med 40 procent.