Annons

Låga kaliumnivåer risk hos diuretikaanvändare

Äldre personer som tar diuretika och har låga kaliumnivåer löper en liten men kliniskt viktig ökad risk att drabbas av stroke.

23 sep 2002, kl 11:17
0

Annons

Forskare på Hawaii har gjort en observationsstudie på sambandet mellan diuretika, kaliumnivåer och risken för stroke som nyligen publicerades i tidskriften Neurology. De följde 5 600 män och kvinnor i åldern 65 år och äldre som inte tidigare haft stroke. Deltagarna följdes i fyra till åtta år och alla fall av stroke registrerades.
Forskarna fann att personer som hade de lägsta kaliumnivåerna hade 3,1 gånger större risk att drabbas av stroke än personer med normala kaliumnivåer. För de som använde loop-diuretika och kaliumsparande diuretika var risken 2,4 respektive 2,0 högre.
Forskarna undersökte också det lilla antalet diuretikaanvändare som också hade förmaksflimmer. De fann att personer som hade både förmaksflimmer och låga kaliumnivåer hade nästan tio gånger högre risk att få en stroke än diuretikaanvändare med regelbunden hjärtrytm.
Även om det är en liten grupp gör den stora riskökningen att sambandet bör undersökas i större studier, menar forskarna.
Den slutsats som forskarna drar av sin studie är att behandling med diuretika skulle vara ännu mer effektiv om kaliumnivåer behölls på normal nivå.
I en kommentar i samma nummer av Neurology (s 304) påpekar en expert att även om kaliumbrist är en låg riskfaktor för stroke kan den tillsammans med andra riskfaktorer som hypertoni, diabetes, rökning och förmaksflimmer ha en stor effekt mot bakgrund av den stora användningen av diuretika. Dessutom går det att med relativt enkla metoder korrigera kaliumnivåer. Goda källor för kalium är till exempel fikon, avokado, bananer, citrusfrukter, gröna grönsaker, mjölk och nötter.
Neurology 2002; 59:314