Annons

Ginko biloba förbättrar inte minnet

En ny studie visar att ginko biloba inte förbättrar minne eller kognitiva funktioner hos äldre friska personer.

23 sep 2002, kl 11:16
0

NATURMEDEL I en amerikansk studie på 230 män och kvinnor i åldern 60 år och äldre kunde forskarna inte se någon förbättring i minne eller kognitiva funktioner av ginko biloba. Personerna fick antingen ginko biloba som rekommenderat (40 mg tre gånger per dag) eller placebo i sex veckor.
Alla deltagare var i god hälsa och hade inga kognitiva störningar när studien startade. De genomgick en serie tester om inlärning, minne och koncentration när studien startade och avslutades.
Vid jämförelse mellan grupperna fann man inte någon skillnad i hur de klarat de 14 testerna och inte heller i de anhörigas omdömen.
JAMA 2002;288:835-40