Hem Taggar Djurläkemedel

Tag: Djurläkemedel

Bristande statistik för djurantibiotika

Det finns ett bortfall i försäljningsstatistiken för antibiotika för djur, visar en analys från SVA. Bortfallet kan inte förklaras av svinn eller kassation.
25 apr 2014, kl 14:45

Mindre antibiotika till sällskapsdjur

Förskrivningen av antibiotika till sällskapsdjur minskade under 2008 jämfört med tidigare år. Det visar Jordbruksverkets årliga rapport av användningen av djurläkemedel.
4 jun 2009, kl 18:20

Mindre antibiotika till sällskapsdjur

Förskrivningen av antibiotika till sällskapsdjur minskade under 2008 jämfört med tidigare år. Det visar Jordbruksverkets årliga rapport av användningen av djurläkemedel.
4 jun 2009, kl 18:20

E-recept också för djur

Nu går det att också hämta ut djurläkemedel på e-recept. Men än så länge är det bara cirka 25 procent av landets veterinärer som anslutit sig till systemet.
12 maj 2008, kl 12:12

Ingen läkemedelsförsäljning på veterinärklinik

Lars Reje har nu överlämnat slutbetänkandet om handel med läkemedel för djur till socialministern. Johan Beck-Friis, informationschef för Sveriges Veterinärförbund, är besviken över att förslaget inte gör det möjligt att sälja djurläkemedel på veterinärkliniker.
6 maj 2008, kl 12:41

Läkemedel till djur receptbeläggs

I princip alla receptfria läkemedel till livsmedelsproducerande djur ska receptbeläggas. Totalt rör det sig om ungefär 30 produkter.
13 sep 2007, kl 12:02

Nu finns cancerläkemedel för hundar

Oasmia Pharmaceuticals har lyckats ta fram ett cancerläkemedel som fungerar på hundar.
26 mar 2007, kl 13:45

Statistik över användningen
av djurläkemedel ska förbättras

Idag finns ingen statistik på vilka djur som använder vilka läkemedel. Men nu ska den bli bättre
19 maj 2003, kl 11:03

Statistik över användningen
av djurläkemedel ska förbättras

Idag finns ingen statistik på vilka djur som använder vilka läkemedel. Men nu ska den bli bättre
19 maj 2003, kl 11:03

Statistik över användningen
av djurläkemedel ska förbättras

Idag finns ingen statistik på vilka djur som använder vilka läkemedel. Men nu ska den bli bättre
19 maj 2003, kl 11:03

Statistik över användningen
av djurläkemedel ska förbättras

Idag finns ingen statistik på vilka djur som använder vilka läkemedel. Men nu ska den bli bättre
19 maj 2003, kl 11:03

Fem distansenheter för djurläkemedel inrättas

Från årsskiftet kommer rabatt på djurläkemedel endast att ges till veterinärer som beställer från någon av de fem nya distansenheterna som inrättas i Lund, Uppsala, Skara, Eskilstuna och Trollhättan.
22 okt 2001, kl 11:38