Annons

Statistik över användningen
av djurläkemedel ska förbättras

Idag finns ingen statistik på vilka djur som använder vilka läkemedel. Men nu ska den bli bättre

19 maj 2003, kl 11:03
0

Antibiotikaanvändningen till djur har minskat från cirka 45 ton om året i början av 80-talet till drygt 17 ton idag. Men man kan av statistiken inte utläsa hur stor del som går till de så kallade livsmedelsproducerande djuren och hur mycket som till exempel används för att medicinera hästar.
Det ska det nu bli ändring på. Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att sammanställa sådan statistik. Något som välkomnas av bland andra Christina Greko vid Statens veterinärmedicinska anstalt.
? Vi har i snart 20 år, från såväl veterinärhåll som inom bondenäringen, efterfrågat en bättre statistik. Det är bra att det nu äntligen blir klargjort vem som har ansvaret för att den här statistiken kommer fram.

Otydligt avtal
Christina Odensvik, statistikan-svarig för djurläkemedel inom Apoteket, är också nöjd med det här beslutet:
? Avtalet mellan oss och staten har varit otydligt när det gäller djurläkemedel, vilket gjort det svårt att inom företaget få gehör för problemet med den här trubbiga statistiken.
För att få fram relevant statistik ska nu ett avtal träffas mellan Jordbruksverket och Apoteket. Inom Apoteket har man tagit fram ett nytt datasystem som ska göra det möjligt att ta fram statistik på också till vilket djurslag som recepten är utskrivna.
? Men sådan statistik är inte heller helt tillförlitlig eftersom en stor del av förskrivningen till lantbrukets djur sker på rekvisition, säger Christina Greko.
Det är vanligt att veterinären som besöker en gård skriver ut ett antal doser antibiotika till bonden, en användning som inte framgår av Apotekets receptregister. Den användningen ska också med i Jordbruksverkets årliga rapporter.