Annons
Mindre antibiotika till sällskapsdjur

Mindre antibiotika till sällskapsdjur

Förskrivningen av antibiotika till sällskapsdjur minskade under 2008
jämfört med tidigare år. Det visar Jordbruksverkets årliga rapport av
användningen av djurläkemedel.

4 jun 2009, kl 18:20
0

Annons

Det är sannolikt veterinärers ökade uppmärksamhet på antibiotikaresistens som ligger bakom den minskade förskrivningen konstaterar Jordbruksverket i sin rapport. Samtidigt som användningen av antibiotika minskar ökar förskrivningen av andra läkemedel till djur.

Till exempel skrivs det ut mer antiinflammatoriska läkemedel både till sällskapsdjur och produktionsdjur, en ökning som skett gradvis under flera år. Anledningen är att veterinärer blivit mer medvetna om att det är viktigt att smärtlindra och inflammationsdämpa djuren.