Läkemedel till djur receptbeläggs

I princip alla receptfria läkemedel till livsmedelsproducerande djur ska receptbeläggas. Totalt rör det sig om ungefär 30 produkter.

13 sep 2007, kl 12:02
0

Annons

Idag är till exempel avmaskningsmedlen receptfria. Men från månadsskiftet ska i princip alla läkemedel som används till djur som gris, får, hästar och nötkreatur receptbeläggas.
Motivet är främst konsumentsäkerheten, men också att minska risken för att parasiter och mikroorganismer utvecklar resistens mot antibiotika och avmaskningsmedel.
? Det finns idag tecken på resistensutveckling för någon parasit hos alla livsmedelsproducerande djurslag, säger Henrik Holst, veterinär på Läkemedelsverket.

Lagen som är gemensam för hela EU ger dock möjlighet till undantag för vissa av de receptfria läkemedlen. Läkemedelsverket håller nu på med en genomgång av ett trettiotal receptfria medel, för att bedöma om några kan vara fortsatt receptfria. Det arbetet ska vara klart till månadsskiftet.
? Men kriterierna är hårda, så flera kommer att receptbeläggas, säger Henrik Holst.

Receptförskrivning kommer att krävas också till hästar oavsett om de ingår i livsmedelsproduktion eller inte. Läkemedel till sällskapsdjur ingår inte.