Annons

Ingen läkemedelsförsäljning på veterinärklinik

Lars Reje har nu överlämnat slutbetänkandet om handel med läkemedel för
djur till socialministern. Johan Beck-Friis, informationschef för
Sveriges Veterinärförbund, är besviken över att förslaget inte gör det
möjligt att sälja djurläkemedel på veterinärkliniker.

6 maj 2008, kl 12:41
0

Annons

Apoteksmarknadsutredningen har gått igenom det veterinärmedicinska området för att se om det behövs några särskilda bestämmelser för handel med djurläkemedel.

I stora drag går majoriteten av de förslag som finns i tidigare delbetänkanden även att tillämpa när det gäller läkemedel för djur, enligt utredningen. Målet har också varit en så enhetlig reglering som möjligt. Men till exempel bör det finnas en tillsyn över farmacevter som expedierar djurläkemedel och åtgärder måste kunna vidtas om skyldigheterna inte följs. Denna fråga behöver ses över separat, menar utredningen.

Utredningen påpekar också att Läkemedelsverket och Jordbruksverket kanske behöver se över reglerna för så kallade jourdoser, läkemedel som lämnas ut i liten mängd vid behandlingstillfället för att täcka patientens tillfälliga behov tills kunden når ett apotek. Det ska dock vara möjligt att lämna ut jourdoser till djur även på en omreglerad marknad.

Johan Beck-Friis, informationschef för Sveriges Veterinärförbund, ser jourdoserna som en kompromiss från utredningens sida. Önskemålet från Sveriges Veterinärförbund handlade egentligen om att det skulle bli möjligt att sälja både receptbelagda och receptfria läkemedel direkt på veterinärklinikerna.
– En djurägare som får ett recept på en veterinärklinik måste ofta åka långa sträckor för att hämta ut läkemedlet, vilket både är besvärligt för kunden och gör att behandlingen av djuret dröjer. Kanske hinner sjukdomstillståndet förvärras så pass att det blir nödvändigt med ett nytt besök hos veterinären bara för att läkemedlet inte har funnits tillgängligt, säger han.

Helena Nilsson, huvudsekreterare för Apoteksmarknadsutredningen, hänvisar till att utredningen följer linjen i huvudbetänkandet.
– Precis som andra förskrivare, till exempel läkare, får veterinärer enligt förslaget inte driva apotek. Däremot finns det ingenting som hindrar att kliniken har ett samarbete med ett apotek som etableras i närheten, säger hon.

För närvarande är det inte möjligt för apotek att bedriva detaljhandel med enbart läkemedel för djur men utredningen ser fördelar med en viss specialisering. En inriktning på läkemedel för behandling av djur skulle kunna leda till högre kompetens hos personalen och ökad tillgänglighet för kunderna, menar utredningen.

Utredningen har också kommit fram till att prissättningen av läkemedel för djur bör fortsätta att vara fri och inte reglerad.