Annons

Smärtstillande kan skydda mot Alzheimers

NSAID kan minska risken för att utveckla Alzheimers sjukdom.
Tydligast var kopplingen till ibuprofen. Resultaten presenteras i en
studie i tidskriften Neurology.

6 maj 2008, kl 14:54
0

Annons

Nästan 50 000 äldre män med Alzheimers sjukdom och knappt 200 000 utan har ingått i en femårsstudie där forskarna har tittat på användningen av smärtstillande läkemedel av typen NSAID.

Studien visar bland annat att de personer som använde ibuprofen i mer än fem år löpte mer än 40 procents mindre risk att drabbas av Alzheimers sjukdom. Och ju längre ibuprofen användes, desto mindre blev risken. Andra NSAID minskade också sjukdomsrisken något medan till exempel celecoxib inte påverkade den alls.

Resultaten tyder alltså på att alla NSAID inte verkar på samma sätt när det gäller Alzheimers sjukdom. En förklaring kan också vara att ibuprofen används i så pass mycket högre grad än de andra substanserna. Ytterligare en möjlighet är att det finns en gemensam nämnare bland de människor som väljer att använda NSAID ? utöver själva läkemedlet ? som är den egentliga förklaringen till den sänkta risken för Alzheimers sjukdom.

NSAID har välkända biverkningar och en av forskarna, Steven Vlad, säger till BBC News att prövningar måste göras för att klargöra riskerna och fördelarna med användningen. Upptäckten innebär inte att patienter ska börja äta ibuprofen för att skydda sig mot demens.