Hem Taggar Avtal

Tag: Avtal

SLL överklagar dom om rabattavtal

Stockholms läns landsting överklagar förvaltningsrättens dom om TNF-hämmaren Simponi.
16 jan 2013, kl 11:49

Skåne får backa om prisavtal

TLV anser att region Skånes prisöverenskommelse om en TNF-hämmare strider mot lagen.
14 jan 2013, kl 12:58

Danskt bolag ska utveckla vaccin för USA

Bavarian Nordic har tecknat ett avtal med USA för att utveckla vaccin mot smittkoppor och Marburgvirus.
20 jun 2012, kl 12:00

Watson köper Actavis

Watson Pharmaceuticals har ingått ett avtal om att köpa Actavis. I och med det blir Watson världens tredje största generikabolag.
27 apr 2012, kl 11:25

Djurfarmacia skrev på etiköverenskommelse

Apoteken Djurfarmacia och ApoEx sade först nej till att skriva på etiköverenskommelsen mellan Lif och apoteken. Nu har man ändrat sig.
25 nov 2010, kl 12:52

Apoteksanställda riskerar lägre pension

Apoteksanställda som följer med till nya arbetsgivare riskerar att få sänkta pensioner. De nybildade bolagen följer en annan pensionsplan än de som finns i Apoteket AB. Facket menar att Apoteket döljer fakta.
18 maj 2009, kl 12:40

Franchisingapotek ger nöjda kunder men missnöjt fack

Att låta Apoteket starta franchisingverksamhet utan att införa kollektivavtal med de anställda vill inte Farmaciförbundet ställa upp på. De reserverar sig därför för planerna vid en kommande förhandling.
14 okt 2008, kl 17:36

Flera landsting säger upp avtal med Apoteket

Stockholm och Västra Götaland har sagt upp avtalet med Apoteket om sjukhusapotek och läkemedelsnära tjänster. Syftet är inte nödvändigtvis att spara pengar utan att genom omförhandling tydliggöra vad som är drift och...
19 jun 2006, kl 16:40

Tolkningshjälp om det nya informationsavtalet

Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen kommenterar i ett gemensamt dokument, som finns på deras hemsidor, hur det nya avtalet mellan parterna ska tolkas.
28 jan 2005, kl 14:32

Etikavtal klart mellan Lif och Apoteket

Igår undertecknades avtalet om vilka samverkansformer som ska gälla mellan Apoteket och Läkemedelsindustriföreningen, Lif.
27 jan 2005, kl 18:57

Avtal om leverantörskontakter klart under våren

Regler om samarbetsformerna mellan läkemedelsindustrin och Apoteket har nu varit ute på remiss och kommer troligen att skrivas under av parterna under våren.
22 jan 2004, kl 20:51

Etiska regler för farmacevters
industrirelationer på väg

Idag är inte förhållandet mellan Apoteket AB och läkemedelsindustrin reglerat i något avtal. Ett sådant diskuteras nu mellan de två parterna. Men facken har inte inbjudits att delta.
17 okt 2003, kl 15:16

Etiska regler för farmacevters
industrirelationer på väg

Idag är inte förhållandet mellan Apoteket AB och läkemedelsindustrin reglerat i något avtal. Ett sådant diskuteras nu mellan de två parterna. Men facken har inte inbjudits att delta.
17 okt 2003, kl 15:16

Förskrivarkod krävs för avtal

I de avtal som Stockholms sydvästra sjukvårdsområde skriver med primärvården ingår som ett krav att förskrivarkod finns på alla recept.
24 nov 2002, kl 00:00