Annons

Etiska regler för farmacevters
industrirelationer på väg

Idag är inte förhållandet mellan Apoteket AB och läkemedelsindustrin reglerat i något avtal. Ett sådant diskuteras nu mellan de två parterna. Men facken har inte inbjudits att delta.

17 okt 2003, kl 15:16
0

Apoteket och Läkemedelsindustriföreningen, Lif, arbetar med att ta fram ett avtal som ska reglera förhållandet mellan de två parterna. Avtalet som man börjat snickra på är bland annat föranlett av det faktum att apoteken i och med lagen om utbyte blivit en allt intressantare motpart för industrin.
? Det avtal vi arbetar på liknar i mycket det som sedan tidigare finns mellan Landstingsförbundet och Lif, berättar Inger Näsman på Lif.
Den senaste tidens debatt i Danmark om apotekare som tagit emot pengar från industrin (se artikel nedan), gör det än viktigare att få ett avtal som reglerar förhållandet, tycker hon.
? I Danmark har man ju haft utbyte under en längre tid och vi vill gärna stämma i bäcken.

God idé
Därför hoppas man från Lif:s sida att även generikaföretagen och parallellimportörerna ska skriva på avtalet. Kenneth Nyblom, ordförande i generikaföretagens förening är också positiv till ett avtal.
? Jag har inte sett något att ta ställning till ännu, men det är en god idé.
Syftet med avtalet är att säkerställa samarbetet mellan Apoteket och industrin, samtidigt som det inte rubbar parternas oberoende ställning till varandra.
Avtalet ska gälla produktinformation, samarbete kring information till allmänheten samt utbildningar.
Landstinget och Lif har sedan tidigare ett samrådsorgan där frågor som rör avtalet och etiska överväganden diskuteras. I den bedömningsgruppen ingår även en representant för Säkarförbundet. Meningen är att den ska utvidgas och att även representanter för farmacevter ska ingå.
I diskussionen kring avtalet mellan industrin och Apoteket har dock inte de fackliga organisationerna deltagit.
? Jag tycker det är lite förvånande att man inte diskuterat det här med oss inom professionen. Vi är förstås intresserade av vilken bärighet ett sådant avtal kan ha, säger Lennart Axelsson, förbundsdirektör på Sveriges Farmacevtförbund.