Svensk bioteknik i miljardaffär

Svenska Alligator Bioscience har slutit ett avtal värt sex miljarder kronor med Janssen Biotech för en möjlig immunterapi.

13 aug 2015, kl 11:22
0

Genom ett nytt avtal med det svenska bolaget Alligator Biosciences får Janssen Biotech de globala rättigheterna till antikroppen ADC-1013 som är en potentiell immunterapi mot cancer.

Om alla steg faller ut positivt i utvecklingen och den eventuella kommersialiseringen av antikroppen kan avtalet ge Lundaföretaget dryga sex miljarder kronor. Därutöver tillkommer royaltyersättningar från eventuell framtida försäljning. Dessutom investerar Johnson & Johnson, där Janssen Biotech ingår, i aktier i Alligator Bioscience.

Läkemedelskandidaten ADC-1013 är en monoklonal antikropp som stimulerar CD40-receptorer som finns på immunceller av dendritsorten. Effekten blir att T-celler aktiveras till att attackera tumörceller. Dessutom uppstår ett immunologiskt minne som kan ge långtidsimmunitet mot cancertypen.

Den nu pågående fas I-studien ska slutföras av Alligator men därefter kommer Janssen att ta över alla steg i den fortsatta utvecklingen. Från början kommer fokus riktas mot behandlingar av blodcancrar och solida tumörer.