Annons

Apoteksfacken tycker
olika om utredningsförslag

Farmaciförbundet och Apoteket AB har i det närmaste identiska synpunkter på utredningen om ökad patientsäkerhet. Sveriges Farmacevtförbund är betydligt mer kritiskt till utredningens förslag.

17 okt 2003, kl 15:17
0

Medan Farmaciförbundet tycker att utredningen om ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet innehåller flera bra förslag som kommer att kunna leda just till detta, har det andra fackförbundet på området, Sveriges Farmacevtförbund, kommit till motsatt slutsats. Förbundet anser det tveksamt om utredaren ens uppfyller direktivens syften.
Utredaren har inte satt patienten i centrum, anser Sveriges Farmacevtförbund. Man har till exempel inte överlämnat åt patienten att bestämma om några andra än förskrivaren ska få direkt åtkomst till den läkemedelsförteckning som utredningen föreslår att Apoteket ska upprätta.
Just den åsikten delar Farmaciförbundet, liksom en mängd andra remissinstanser, med Sveriges Farmacevtförbund.
Men medan Farmaciförbundet och till exempel Nepi och Apoteket välkomnar förslaget att förteckningen förs av Apoteket, är bland andra Konkurrensverket och Sveriges Farmacevtförbund kritiska till detta. Konkurrensverket tycker det är tveksamt med den dubbla rollen att både sälja varor och samtidigt svara för myndighetsliknande uppgifter. Sveriges Farmacevtförbund har liknande synpunkter.

Identiska svar
Apotekets och Farmaciförbundets synpunkter på utredningen kan i det närmaste beskrivas som identiska.
? Vi ser inget problem med att förteckningen ligger hos Apoteket. Däremot har vi tryckt på att Apoteket också ska få ekonomisk ersättning och att vi får ett receptarkiv så vi kan behandla alla recept elektroniskt, säger Britt-Marie Skoglösa, ordförande i Farmaciförbundet.
Så väl tycks åsikterna stämma överens att Farmaciförbundet haft Apotekets remissvar som förlaga till sitt eget. Skrivningarna är på många punkter identiska. I ett fall har man glömt att byta ut ?Apoteket? mot ?Farmaciförbundet?.
? Ja, våra synpunkter stämmer överens, bekräftar Britt?Marie Skoglösa. Men vi har svarat utifrån våra fackliga värderingar.