Annons

Unik gemensam rekommendation av simvastatin

Vid ett möte den 30 september tog ordförandena i landets samtliga läkemedelskommittéer ett unikt enhälligt beslut att simvastatin ska rekommenderas som förstahandsval för farmakologisk behandling av höga blodfetter.

17 okt 2003, kl 15:17
0

Annons

Det är andra gången i historien som ordförandekollegiet Lok gemensamt uttalar sig kring rekommendationer.
? Men det är första gången vi gemensamt och tydligt rekommenderar ett preparat. Första gången gällde diskussionen protonpumpshämmare, men då nåddes inte samma grad av konsensus, säger Ola Ohlsson, ordförande i Region Skånes Läkemedelsråd och ordförande i Lok.
? Det var inga kontroverser i beslutet. Vi var fullständigt eniga.
Bakgrunden till den extraordinära åtgärden är att marknadsföringstrycket från Pfizer, Astrazeneca och MSD, som marknadsför Lipitor, Crestor och Ezetrol, blir allt hårdare. Enligt Ola Ohlsson finns det idag inte något som hindrar att samtliga patienter som behöver läkemedel ska ha simvastatin, om inte speciella skäl föreligger.
Han är dock noga med att poängtera att detta är just en rekommendation och inte ett bindande avtal. Däremot både tror och hoppas han att rekommendationen kommer att avspegla sig i läkemedelskommittéernas rekommendationslistor när de uppdateras under det kommande året.
? Det är en oerhörd styrka att landets samtliga kommittéordföranden kan samlas och enas i ett gemensamt uttalande så här. Det här är en arbetsform som vi kommer att kunna ta till framöver när nyheter inträffar inom terapiområden.Effektivare sänkning

I princip rekommenderas nu simvastatin till samtliga patienter som behöver en statin.
? Lipitor har bra dokumentation men det faller på prisbilden, liksom Pravachol. Crestor däremot faller både på dokumentation och prisbild eftersom det är så nytt, säger Ola Ohlsson.
På MSD, som tog fram simvastatin, ses Lok:s rekommendation inte oväntat som logisk.
? Det här följer alla rekommendationer. Det är glädjande att de uppskattar all klinisk forskning som gjorts på simvastatin, säger Ulf Janzon, chef för information och affärsutveckling på MSD.
Leif Lohm, medicinsk rådgivare på Pfizer som står bakom Lipitor, framhåller att den enskilde läkaren slutligen måste bedöma vad som är bäst för varje patient.
? Annars delar vi Lok:s uppfattning, förutom påståendet att alla patienter kan flyttas över till simvastatin. Lipitor ger en effektivare lipidsänkning, har bevisad effekt på mortalitet och morbiditet samt är säkert att använda.Bra mottagande

Även på Astrazeneca beskriver man utåt rekommendation som logisk, trots att den kan tyckas gå företaget emot.
? Den ligger helt i linje med vad Läkemedelsförmånsnämnden säger och i linje med det låga priset på generiskt simvastatin, säger Anne-Charlotte Knutsson, informationschef på Astrazeneca i Sverige.