Annons
Vill se nya standarder för att höja apotekens kvalitet
I en rapport föreslår Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tolv kvalitetsindikatorer som ska göra det enkelt att jämföra kvaliteten hos olika apotek och apotekskedjor.

Vill se nya standarder för att höja apotekens kvalitet

Nationella standarder kan förbättra kvaliteten på både egenvårdsrådgivningen och farmaceutiska tjänster.

20 jun 2017, kl 13:59
3

Det är Swedish Standards Institute, SIS, som i ett remissvar till Nya apoteksmarknadsutredningen menar att nationella standarder av vissa tjänster och moment på apotek kan öka kvaliteten på verksamheten gentemot kunder.

Bland annat menar SIS att ett särskilt kvalitetsledningssystem för apotek, liknande ISO 9001 som i dag används i ett antal branscher, ”sannolikt skulle kunna ge stöd i arbetet med att möta utvecklingen mot riskbaserad tillsyn och underlätta för apotek att nå god lag- och regelfyllnad och uppnå andra branschspecifika krav.” Vilka krav det kan röra sig om framgår inte i svaret.

Vidare ser SIS att kvaliteten på egenvårdsrådgivningen kan bli bättre och göras mer förutsägbar med en vägledning eller tjänstespecifikation. På det viset skulle också kunden enklare än i dag kunna bedöma om hen fått rättmätig rådgivning.

Likaså ser SIS att kontrollen av läkemedelsförsäljning utanför apotek, som i dag görs av kommuner, skulle kunna stödjas med en mer standardiserad vägledning.

En het fråga för apoteksbranschen är inrättandet av farmaceutiska tjänster på apotek. Även där skulle kvaliteten kunna säkras med nationella tjänstestandarder. En sådan skulle enligt SIS beskriva den lägsta accepterade nivån på den farmaceutiska tjänsten och bidra till en mer likvärdig kvalitet på olika apotek runt om i landet.

I dag finns inga SIS-standarder utfärdade för apotek, vilket dock inte betyder att det saknas riktlinjer för branschen.

– Det är relativt vanligt att verksamheter har egna branschstandarder. Men utifrån ett nationellt perspektiv kan det kanske finnas ett intresse från staten att ge verktyg till apotek för att säkra kvaliteten kring verksamheten med nationella standarder, säger Dan Nilsson, standardiseringschef på SIS.

Swedish Standards Institute är en ideell förening som organiserar och samordnar standardiseringen i Sverige. Föreningen säljer också standarder.

3 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. I artikeln har det tyvärr insmugit sig en felaktighet i sista stycket. Uppgiften att SIS ”organiserar och samordnar standardiseringen i Sverige” är inte korrekt, eftersom det i Sverige finns tre oberoende standardiseringsorganisationer, Svenska Information- och telekommunikationsstandardiseringen (ITS), SEK Svensk Elstandard och SIS, som alla tre fastställer svensk standard inom sina respektive områden och representerar svenska intressen i de internationella och europeiska standardiseringsorganisationerna ETSI, IEC & CENELEC respektive ISO & CEN. Se också http://www.its.se och http://www.elstandard.se.

    Inom medicintekniken är ITS (ETSI) verksamt inom området trådlös kommunikation med implantat och i medicinska system, medan SEK (IEC & CENELEC) arbetar med elektrisk utrustning för medicinskt bruk, framförallt med frågor som berör säkerhet och väsentliga prestanda.

  2. Tyvärr har det insmugit sig en felaktighet i sista stycket. Det är inte så att ”SIS organiserar och samordnar standardiseringen i Sverige” eftersom det i Sverige finns tre oberoende standardiseringsorganisationer som var och en verkar inom sitt område. De är Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen (ITS), SEK Svensk Elstandard och SIS. De tre representerar också svenska intressen i de europeiska och internationella organisationerna ETSI, IEC & CENELEC respektive ISO & CEN. Se också http://www.its och http://www.elstandard.se.
    Inom medicintekniken arbetar ITS med trådlösa kommunikation med implantat och i medicintekniska nät medan SEK arbetar med elektrisk utrustning för medicinskt bruk, framförallt med frågor kring säkerhet och väsentliga prestanda.

  3. Låter intressant. Tycker att det verkar som apoteken saknar informationsstrategi och standardisering vore därför bra. Minns salig Sigvard Hammar, som en gång skrev: En snabbis mellan slumpens skördar och Kajsa Wargs man tager vad man haver. Det kan lätt gå snett utan strategi. Standardisering låter annars som fastställande av standardenhet och får därför föreslå 65-årig apotekstant som unit..