Annons

Tolkningshjälp om det nya informationsavtalet

Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen kommenterar i ett gemensamt dokument, som finns på deras hemsidor, hur det nya avtalet mellan parterna ska tolkas.

28 jan 2005, kl 14:32
0

I dokumentet vill parterna klargöra motiven till överenskommelsen och förtydliga vad som avses. Det görs bland annat genom praktiska exempel som framkommit i möten med medarbetare inom sjukvård och läkemedelsindustri under hösten.
? Båda parter fick under hösten många frågor om tolkning av avtalets olika paragrafer, såväl från sjukvården som från industrin. Därför bestämde vi oss för att gemensamt bli tydliga på vad vi anser gäller, säger Gunilla Thörnwall Bergendahl, utredare på avdelningen för vård och omsorg på Landstingsförbundet.
? Det finns en gemensam önskan att vi skall ha enhetliga regler över landet och då måste vi tala om vad vi menar i praktiken.
Gunilla Thörnwall Bergendahl menar att dokumentet ska ses som ett stöd och hjälp för dem ute i verksamheterna som ska implementera och tillämpa de nya reglerna.
Industrin har tillämpat reglerna sedan i somras och vid årsskiftet trädde de i kraft för landstingen.
? Nu måste det få löpa på, så får vi utvärdera och kanske komplettera på någon väsentlig punkt senare under året. IGM och NBL ska ju även pröva eventuella övertramp mot avtalet och då får vi se hur praxis blir.