Annons

Flera faktorer påverkar risk för förgiftning

Anmäld: Pfizer
Anmälare: Astrazeneca
Ärende: Ipren
Ärendenr: N707
Utgång: Fälld
Avgift: 180 000 kr

28 jan 2005, kl 14:35
0

Pfizer överklagade IGM:s dom i ärende W626 om Ipren. NBL:s bedömning är dock i stora drag densamma. Att risken för förgiftning med Ipren jämfört med till exempel paracetamol skulle vara mindre accepterar inte NBL. Pfizer anför ett bredare intervall mellan övre terapeutisk dos och skadlig överdos för Ipren jämfört med paracetatmol. NBL menar dock att flera andra faktorer påverkar risk för förgiftning, såsom tillgänglighet, förpackningsutformning och beredningens smak, vilket Pfizer inte berör. NBL finner Pfizers argument som otillräckliga och fastställer IGM:s dom och avgift till 180 000 kr.