Annons

Två är bättre än en

Anmäld: Nycomed
Anmälare: Dr Ingela Engblom
Ärende: Kestine
Ärendenr: N706
Utgång: Friad

28 jan 2005, kl 14:36
0

Ingela Engblom överklagade IGM:s beslut W618, där Nycomed friades för sin marknadsföring av Kestine. Engblom menar att påståendet om dubbel effekt inte har stöd i SPC, vilket både IGM, och nu även NBL, menar att det har. Reklamfilmen med de dubble Jesusgestalterna har tidigare granskats av Marknadsetiska rådet utan anmärkning. NBL fastställer därför IGM:s friande dom.