Annons

Fel med lägre risk för Celebra

Anmäld: Pfizer
Anmälare: Läkemedelsverket
Ärende: Celebra
Ärendenr: N715
Utgång: Fälld
Avgift: 160 000 kr

28 jan 2005, kl 14:38
0

Kort efter det att MSD drog in Vioxx den 30 september lanserade Pfizer en annonskampanj för deras cox 2-hämmare Celebra. Läkemedlet påstås ha den lägsta risken för akut hjärtinfarkt och plötslig hjärtdöd av samtliga undersökta NSAID* och coxiber**. Asteriskerna hänvisade till en liten förklaring där de undersökta preparaten räknas upp. Pfizer hänvisade också till en studie av DJ Graham et al.
Läkemedelsverket menar att studien inte innehåller någon jämförelse som visar en signifikant skillnad mellan olika NSAID när det gäller risk för akut hjärtinfarkt och plötslig hjärtdöd. Därför är påståendet att Celebra har lägst risk vilseledande och studien åberopas inte nyanserat och rättvisande. Pfizer medger kritiken och har ändrat formuleringarna.
NBL ålägger Pfizer att betala en NBL-avgift om 160 000 kr.